" /> PAe - L'Ajuntament de Castelló allibera el codi del quadre de comandament del seu pla de govern
accesskey_mod_content

L'Ajuntament de Castelló allibera el codi del quadre de comandament del seu pla de govern

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

12 juliol 2018

El quadre de comandament del "Pla de Govern" s'utilitza per veure el grau d'avanç en el compliment dels compromís del pla de govern. Les dades per al quadre de comandament venen del tauler "Trello" on es gestiona el compliment dels compromisos

L'any 2016 l'Ajuntament de Castelló va començar a utilitzar el mètode Kanban per a la gestió dels compromisos del pla de govern (Pla de Govern). En aquest mètode, popularitzat originalment per Toyota per a la gestió de la cadena de subministrament, els projectes estan representats per taulers, que contenen llestes (que en el pla de govern es corresponen a les llistes de compromisos), les llistes contenen targetes (que es corresponen amb els compromisos), i les targetes progressen d'una llista a la següent (a través d'arrossegar i deixar anar).

El "Pla de Govern", representat per un tauler Kanban en l'eina on-line Trello [trello.com], representa en cada targeta a un compromís, incorporant una llista de comprovació "checklist" amb les iniciatives clau: com va a complir l'equip de govern aquest compromís, quines accions va a realitzar per fer-ho realitat.

Per completar la gestió a través de "Trello", l'Ajuntament de Castelló va desenvolupar un quadre de comandament on, a partir de les targetes de cada llista, es pot conèixer el grau d'avanç en global (compromisos fets, en marxa, pendents d'aquest any, i del mandat) i per categories (segons les etiquetes assignades a cada targeta).

El codi font d'aquest quadre de comandament, que s'allibera ara, permet conèixer un exemple d'ús d'un conjunt de tecnologies CSS i Javascript de codi lliure l'ús combinat del qual pot ser per si solament, independentment de l'interès en l'ús de taulers Kanban, pot ser d'interès per a altres administracions públiques:

  • Ús de la biblioteca Bootstrap per generar pàgines web responsivas
  • Ús de la biblioteca D3.js per produir visualitzacions de dades
  • Ús de la biblioteca d'icones Font Awesome per enriquir la representació de dades
  • Ús de la biblioteca SPIN.JS per a la generació de gràfics de càrrega, en visualitzacions que triguen a generar-se

Per a més informació:

  • Cooperació interadministrativa