accesskey_mod_content

Publicació dels Serveis Web de consulta del REVA-AGE

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

07 novembre 2017

logo apodera

Aquests serveis són conformes a la Llei 39/2015 i Ordre HFP/633/2017

El Registre Electrònic d'Apoderament (REVA) és un registre electrònic de representació i apoderaments, per fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguin a tercers, amb la finalitat de que aquests puguin actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'Administració General de l'Estat i/o els seus organismes públics vinculats o depenents.

L'apoderament és una habilitació que els ciutadans poden atorgar a tercers per actuar en el seu nom en determinats tràmits o actuacions. El REVA permet fer-ho per mitjans electrònics.

S'han publicat els Serveis Web de consulta del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'AGE incloent la consulta dels poders indicats en la llei 39/2015, d'acord als models de l'Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals i s'estableixen els sistemes de signatura vàlids per realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics.

Més informació en solució Apodera del CTT.

  • Infraestructures i serveis comuns