accesskey_mod_content

Presentación de UniversiTIC 2016

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 abril 2017

logo CRUE

Publicado o UniversiTIC 2016, a nova edición do informe elaborado pola comisión sectorial TIC do CRUE. Este informe ofrece a máis completa radiografía achega do estado do TIC no sistema universitario español.

O pasado 16 de marzo presentouse na sede de Crue Universidades Españolas en Madrid unha nova edición do informe UniversiTIC, correspondente ao ano 2016, e elaborada pola comisión sectorial TIC de Crue Universidades Españolas. Este informe ofrece a máis completa radiografía achega do estado do TIC no sistema universitario español.

A presentación da 11ª edición de UniversiTIC correu a cargo do presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz; do presidente da comisión sectorial Crue-TIC, Juan Gómez Ortega, e do secretario xeral de Universidades, Jorge Sáinz.

O presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz, subliñou a alta participación de universidades públicas e privadas no informe, e sinalou que “aínda que o orzamento que dedican as universidades ao TIC non chega ao 5% recomendado polo OCDE, e experimentáronse uns cambios tecnolóxicos e normativos que impactaron ao sector, non se produciu unha diminución nos servizos TIC que ofertan as universidades. Ao contrario, estas dificultades serviron para incentivar o traballo colaborativo que realizan neste ámbito as universidades entre si e con provedores e administracións públicas”.

Pola súa banda, o presidente de Crue-TIC e reitor da Universidade de Xaén, Juan Gómez Ortega, foi o encargado de presentar as principais conclusións do informe, que destacou como “un de os pioneiros en Europa“. O presidente de Crue-TIC cualificou como “saudable” o estado das TI nas universidades españolas, aínda que alertou do perigo de que “o baixo orzamento que se destina a este capítulo -inferior ao de 2007-, poida afectar á innovación nas TI, tan importante para a transformación dixital das universidades“.

O secretario xeral de Universidades, Jorge Sáinz, participou tamén no acto de presentación do informe, e afirmou que, “aínda que existen moitos espazos de mellora, as universidades españolas non teñen nada que envexar a outros sistemas universitarios no que se refire a as Tecnoloxías da Información“. Jorge Sáinz realizou unha breve exposición dalgúns dos proxectos postos en marcha polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en materia TI para as universidades, e entre os que destacan plans para o fomento da administración electrónica e a implantación da contabilidade analítica. Así mesmo, Jorge Sáinz manifestou a “vontade do ministerio de colaborar con Crue Universidades Españolas neste e outros ámbitos“.

Canto ás Tecnoloxías da Información como apoio aos procesos de xestión cabe destacar que a xestión automatizada nas universidades xa está plenamente consolidada. Practicamente todas as universidades contan con aplicacións de xestión académica e económica automatizadas. Doutra banda, as universidades teñen implantados case o 60% dos elementos
propios da administración electrónica, evolucionando positivamente cun aumento do 6% con respecto á edición anterior. A dispoñibilidade dunha pasarela de pago web, a firma electrónica e a existencia dun perfil dos contratantes, son os elementos da administración electrónica máis implantados en máis de tres de cada catro universidades. Os
servizos máis implementados son o rexistro, a xestión académica de actas e a xestión da actividade académica dos estudantes.

En relación á xestión do coñecemento institucional, practicamente todas as universidades dispoñen dun datawarehouse ou están en vías de implantalo. Ademais, o 66,67% das universidades dispoñen dun portal de transparencia e o 30% contan cunha iniciativa opendata ou un plan de reutilización da información do sector público (RISP).

  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns