accesskey_mod_content

Constitució de la Comissió de Seguiment de l'Acord marc de col·laboració MINHAP-FEMP sobre els Portals de la transparència en les Entitats Locals.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

29 juliol 2015

logo transparència local

Entre altres qüestions s'ha acordat ampliar el termini d'adhesions per a les entitats locals a les 12:00 hores del 15 de setembre de 2015.

El passat dia 24 de juliol, es va constituir la Comissió de Seguiment de l'Acord marc de col·laboració signat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per promoure i facilitar el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern en les Entitats Locals.

L'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com a prestador del servei del Portal de la Transparència en el núvol, que s'ofereix de forma gratuïta a les Entitats Locals adherides, ha publicat a l'àrea àrea de descàrregues de la solució "Transparència Cloud"   el detall dels acords aconseguits.

Entre ells, cal destacar els adoptats en resposta a les diferents sol·licituds, que exposen que la constitució dels ajuntaments durant el passat mes de juny, ha impossibilitat prendre els acords preceptius per a l'adhesió al servei del Portal de la Transparència en el núvol. Per tant s'ha acordat:

  • Adoptar com a punt de tancament de la Plataforma d'Adhesions les 12.00 hores del dia 15 de setembre de 2015, assumint la DTIC la prestació del servei a totes les Entitats adherides fins a aquest moment, que compleixin amb les directrius i condicions establertes a aquest efecte.
  • Considerar que aquest tancament podria ser de caràcter transitori, si les condicions del servei, les eventuals renúncies a l'adhesió o altres condicions d'índole diversa, permetessin reobrir l'oferta de la DTIC a noves adhesions, la qual cosa en qualsevol cas, requeriria l'adopció del corresponent acord per aquesta Comissió de Seguiment.
  • Govern obert
  • Infraestructures i serveis comuns
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE