accesskey_mod_content

Entra en funcionamento CL@VE, a plataforma común de identificación, autenticación e firma electrónica das Administracións Públicas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 novembro 2014

logo Cl@ve

É a plataforma para todo o Sector Público Administrativo Estatal e facilitará aos cidadáns o acceso aos servizos electrónicos que proporcionan as AAPP.

Ponse en marcha no Sector Público Administrativo Estatal o sistema CL@VE, para unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (por exemplo, usuario máis contrasinal), sen ter que lembrar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.

É un proxecto impulsado polo Ministerio Facenda e Administracións Públicas, a través da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, coa participación especial da Xerencia de Informática da Seguridade Social e a Axencia Estatal de Administración Tributaria, e outros organismos como a Dirección Xeral da Policía ou A Dirección Xeral de Tráfico.

CL@VE resolve as limitacións de identificación dos cidadáns

Cl@ve deseñouse como un sistema xeral de identificación, autenticación e firma electrónica, chamado a resolver as limitacións dos actuais, integrando os sistemas existentes de claves concertadas da Administración nun único, abrindo a súa utilización á totalidade do Sector Público Administrativo Estatal, e permitindo tamén integrarse ao resto das Administracións Públicas.

Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e complementa aos actuais sistemas de acceso, como son o DNI-e e os certificados electrónicos.

Por que nace Cl@ve

Na actualidade, existen diferentes sistemas de identificación, e autenticación electrónica para o acceso dos cidadáns aos servizos dixitais que ofrece a Administración. Os sistemas baseados en certificados electrónicos son de uso universal e permiten o acceso a todos os servizos dixitais da Administración, pero a súa utilización pode entrañar dificultades para algúns cidadáns ao requirir coñecementos técnicos básicos.

Por este motivo, as Administracións Públicas apoiáronse noutros sistemas de identificación e autenticación que se basean na utilización de claves concertadas ou noutros métodos non criptográficos. Estes sistemas non son interoperables entre si, co trastorno que iso supón para o cidadán ao ter que coñecer e aplicar distintos sistemas segundo a Administración, o organismo, servizo ou trámite ao que acceda.

Cl@ve nace para unificar todos os sistemas de identificación e autenticación electrónica nun só, facilitando aos cidadáns un acceso único, máis fácil e sinxelo aos servizos públicos por vía electrónica.

Como usar o sistema Cl@ve

Para usar este sistema é preciso rexistrarse previamente no mesmo, o que poderá facerse por Internet, no portal informativo do mesmo ( http://clave.gob.es(Abre en nova xanela) ), ou presencialmente nas Oficinas de Rexistro. Inicialmente funcionarán como Oficinas de Rexistro a rede de oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria e das Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social.

O sistema Cl@ve proporcionará aos cidadáns dúas modalidades de identificación electrónica baseadas no uso de claves concertadas:

  • Cl@ve PIN: Nesta modalidade poderase acceder aos servizos electrónicos por medio dun contrasinal, formada por unha clave elixida polo cidadán máis un código que recibirá no seu dispositivo móbil e que ten unha validez moi limitada no tempo. Está orientado a usuarios que acceden esporadicamente aos servizos.
  • Cl@ve permanente: Nesta modalidade, o acceso realizarase cun identificador (usuario) e un contrasinal que debe ser custodiada polo cidadán. Adicionalmente, e cando o tipo de trámite requírao poderase requirir un código que se enviará ao dispositivo móbil do cidadán.

Xa é posible utilizar Cl@ve en diferentes servizos electrónicos da Administración, como os ofrecidos polos seguintes organismos:

  • Tesouraría da Seguridade Social (Consultas e trámites frecuentes incluídos na túa Seguridade Social)
  • Instituto Nacional da Seguridade Social (Servizos incluídos no portal da túa Seguridade Social)
  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (Todos os trámites nos que se permite actualmente o sistema PIN24H)
  • Dirección Xeral de Tráfico (Servizo de consulta de puntos e antecedentes)
  • Ministerio do Interior (Consulta do Estado das miñas solicitudes e As miñas Tramitacións)

Progresivamente iranse incorporando novos organismos e os seus trámites a este sistema, de tal maneira que a finais de 2015 os cidadáns poderán utilizalo en todos os servizos e trámites electrónicos do Sector Público Administrativo Estatal.

O sistema será extensible ao resto de Administracións Públicas, mediante a sinatura de convenios de colaboración.

Axencia Tributaria

Os contribuíntes que viñan realizando os seus trámites co ‘PIN 24 horas’, o acceso habitual aos seus trámites pasa a denominarse “CL@VEPIN24H”. Os contribuíntes xa rexistrados no ‘PIN’, como ata agora, deben introducir o seu DNI, a data de caducidade do mesmo e unha clave de acceso de catro díxitos á súa elección para recibir o PIN mediante unha mensaxe ao número de móbil que xa achegaran no seu día cando realizaron o rexistro inicial.

Con ese PIN xa poderán acceder, como ata agora, ao trámite que queiran realizar, pero, previamente, recibirán un aviso en pantalla sobre a posibilidade de rexistro en Cl@ve. Se pican no botón “Rexistrarse en Cl@ve” da mensaxe pasarán a Cl@ve, mentres que se elixen a opción "noutro momento" poderán manter o seu rexistro orixinal no ‘PIN 24 horas’.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Para integrarse con Cl@ve máis información na solución Cl@ve do CTT

  • Identidade e Firma electrónica
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía

0 Comentarios

Non hai comentarios