accesskey_mod_content

El Ministeri de Justícia actualitza els seus principals portals web per ser accessibles en IPv6 utilitzant els serveis comuns de Xarxa SARA

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

19 maig 2014

Integra els seus principals serveis d'Administració Electrònica amb la solució de Gateway IPv6 per a les Administracions Públiques que ofereix Xarxa SARA, augmentant així la disponibilitat de serveis públics online amb el nou protocol d'Internet.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), a través de la Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica, està desenvolupant diferents iniciatives per fomentar la transició a IPv6 en les Administracions Públiques, d'acord amb el paper encomanat en el “ Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya(Obre en nova finestra)

Entre aquestes iniciatives, i a fi d'accelerar la disponibilitat dels serveis d'Administració electrònica accessibles en IPv6, el MINHAP està oferint, a través de la Xarxa SARA, un servei comú de Gateway IPv6  per a l'accés mitjançant IPv6 a l'Administració Electrònica, que permet connectar les actuals aplicacions dissenyades para IPv4 amb la Internet IPv6.

Aquest servei es recolza en l'experiència adquirida durant la realització dels diferents pilots duts a terme per incorporar IPv6 en serveis d'Administració Electrònica, com el portal 060, així com en la participació del MINHAP en projecte europeu GEN6(Obre en nova finestra)  per al desplegament d'IPv6 en serveis digitals del sector públic.

Amb la integració dels seus serveis en el Gateway IPv6, entre ells el seu lloc web (Obre en nova finestra) i la seva seu electrònica(Obre en nova finestra)  el Ministeri de Justícia es converteix en la primera entitat a fer ús de la solució, donant un important pas per adaptar-se a la Internet del futur, de la qual IPv6 és una peça fonamental.

  • Interoperabilitat
  • Cooperació interadministrativa
  • Centre de Transferència de Tecnologia

0 Comentaris

No hi ha comentaris