accesskey_mod_content

HABILIT@ - Rexistro de funcionarios habilitados

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 marzo 2014

A Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e para o Impulso da Administración Electrónica pon a disposición de todas as administracións a solución Habilit@

Coa entrada en vigor da Orde HAP/7/2014, do 8 de xaneiro, pola que se regula o Rexistro de funcionarios habilitados para a identificación e autenticación de cidadáns no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes, publicouse a documentación referida ao Sistema de información do este rexistro.

O Rexistro de funcionarios habilitados, creado polo articulo 16 do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007 do 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, permite recoller aos funcionarios que se habiliten por parte da Administración para actuar en nome dos cidadáns que desexen actuar en procedementos electrónicos da AGE e que non dispoñan de firma electrónica.

Así mesmo permite incorporar aqueles procedementos, trámites ou servizos electrónicos cuxos órganos propietarios ou xestores decidan habilitar para o seu exercicio por funcionarios habilitados en representación do cidadán (persoa física).

Máis información no CTT sobre Habilit@

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía