accesskey _ mod _ content

Reus Udalak arautzen jakinarazpen elektronikoak derrigorrezkoak izango dira.

2012ko ekainaren 11

El Ayuntamiento de Reus ha elaborado un reglamento que regula el uso de las notificaciones por medios electrónicos. El reglamento incluye supuestos de notificaciones electrónicas obligatorias a determinados colectivos de personas físicas y jurídicas, tal y como permite la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas en Cataluña.

El Ayuntamiento de Reus ha elaborado un reglamento que regula el uso de las notificaciones por medios electrónicos. Como elemento destacado, este reglamento incluye supuestos en los que se podrán efectuar notificaciones electrónicas de forma obligatoria a determinados colectivos de personas físicas y jurídicas, tal y como permite la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en el artículo 27.6 y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas en Cataluña en el artículo 43.2.

Zehazki, derrigorrezkoa da kasu hauetan:

Deialdiak 1.notificació udalaren kide anitzeko organoetan.
Udaleko sailen arteko 2.Comunicacions
3.Notificacions de actos administrativos al personal al servicio del Ayuntamiento, siempre que éstos tengan la condición de interesados​​.
4.Comunicacions orokorrak udalaren zerbitzura diharduen langileria.
5.Las administrazio kontratazioko prozeduretan jakinarazpenak eta komunikazioak
Jakinarazpenen eta komunikazioen 6.hirigintza-prozeduretan konkurrentzia publikoko diru-laguntzak, laguntzak, hala nola, lehiaketak, oposizioak, eta, oro har, administrazio-izapideetan eta komunikazioak eta, ahal izanez gero, baliabide elektronikoak erabiliz egingo dira. Oinarri arautzaileak beharra dela-eta, ahal den guztietan sartuko.

Informazio gehiago (Ireki leiho berrian)

  • Herritarrak
  • Zerbitzu elektronikoak
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
 
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.