accesskey_mod_content

A administración electrónica na Xunta de Castela e León

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 novembro 2011

Consulta os factores de éxito da administración electrónica castelán leonesa

A excelente situación actual da administración electrónica en Castela e León é froito dun traballo continuado ao longo dos anos, especialmente co Plan de Implantación da Administración Electrónica en Castela e León 2009-2011, que permitiu conformar un conxunto de aplicacións e servizos para dar resposta dunha forma integrada aos requisitos establecidos pola Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

  • A Sede Electrónica ( https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es(Abre en nova xanela) ) é a peza crave central xa que facilita aos cidadáns un acceso unificado aos procedementos e servizos electrónicos así como o acceso a outros servizos adicionais como o portelo electrónico do cidadán, as notificacións telemáticas, etc.
  • O Servizo de Atención ao Cidadán 012 complementa á sede electrónica ao abrir novas canles de acceso á información e á tramitación de procedementos, sen necesidade de realizar desprazamentos ata as oficinas, pero neste caso a través do teléfono, do correo electrónico, e do envío de alertas por SMS e e-mail.

Desde estas pezas craves, que constitúen os puntos de entrada dos cidadáns, permítese o acceso ao resto de servizos crave de administración electrónica:

  • O Portelo electrónico do cidadán ofrece ao cidadán unha única ferramenta desde a que poida acceder a toda a información asociada ás súas relacións telemáticas coa Administración da Comunidade de Castela e León. Desde ela pode consultar tanto o estado de tramitación das súas solicitudes presentadas como todos os documentos achegados.
  • As Notificacións e Comunicacións Electrónicas proporcionan ao cidadán unha canle electrónica no que poder recibir as notificacións e comunicacións que se emiten desde a Administración da Comunidade de Castela e León. Por suposto, o cidadán pode optar entre elixir esta nova canle ou seguir utilizando a notificación tradicional en papel.
  • A Aplicación web para a verificación de datos persoais dunha cidadán - Supresión de Fotocopias permite, a calquera organismo da Administración da Comunidade de Castela e León, substituír certificados en papel por certificacións electrónicas con plenas garantías xurídicas. Por tanto, simplifica as xestións dos cidadáns ao evitar ter que achegar documentos que xa se atopan en poder da Administración.

Ademais, a administración da Xunta de Castela e León proporciona ferramentas adicionais que permiten facilitar ao cidadán a interacción cos servizos electrónicos especialmente no tratamento da identificación e firma electrónica mediante certificados dixitais.

  • O módulo de Firma Asina Externa de documentos facilita ao cidadán unha interface para xerar firmas electrónicas de documentos, da maneira máis sinxela e intuitiva posible.
  • O módulo Comprobación Automática de Requisitos comproba automaticamente os requisitos do usuario para usar Firma Electrónica con Certificado en Cliente (navegador ou cartón criptográfico) ofrecéndolle ademais indicacións sobre como resolver os posibles problemas existentes.

Máis información no CTT sobre: Sede electrónica , Servizo de Atención ao Cidadán 012 , Portelo Electrónico do Cidadán , Notificacións e Comunicacións Electrónicas , Supresión de fotocopias , Asina externa de documentos , comprobación automática de requisitos.

0 Comentarios

Non hai comentarios