accesskey_mod_content

Nova versi?n del servei EditaRCP per generaci?n de documents registrals

26 juny 2019

El servei EditaRCP, incl?s en la soluci?n AnotaRCP, permet generar documents registrals per al seu posterior env?o al Registre Central de Personal

La soluci?n Anota RCP fa possible la sustituci?n de l'env?o de documents en suport paper al Registre Central de Personal (RCP) per l'env?o electr?nico v?a serveis web.

Les unitats gestores de RH poden, mitjan?ant les seves aplicacions de RH integrades amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals signats electr?nicamente per l'autoritat competent. Opcionalment poden generar pr?viament els documents amb EditaRCP, del que s'ha publicat una nova versi?n.

D'altra banda, s'ha publicat una taula de correspond?ncia entre els documents registrals? i les anotacions d'AnotaRCP.

AnotaRCP ?s d'?s obligat per l'env?o de documents registrals al RCP abans de l'1 de febrer de 2020. EditaRCP ?s d'?s opcional.

Per a m?s informaci?n, consultar el ?reva de desc?rregues d'Anota RCP .

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transfer?ncia de Tecnolog?a
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General