accesskey_mod_content

Aprobación do Esquema de Metadatos Comúns (eEMC) como recomendación de uso para todas as AAPP

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

22 abril 2019

Logo Inside

Como resultado dos traballos do Grupo de Documento, Expediente e Arquivo electrónico tanto do Comité Sectorial como do CDTIC, aprobouse o Esquema de Metadatos Comúns como recomendación de uso por parte de todas as Administracións Públicas.

InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o ENI, esquema que establece as normas básicas para o intercambio e almacenamento de documentos e expedientes electrónicos.

O Esquema de Metadatos Comúns (eEMC) modela algunhas entidades comúns a todos os procedementos de tramitación como son o Interesado, tanto persoa física como xurídica, Representante, Trámite, Procedemento, Información Documental de contexto e Organismo público:

  • Interesado: información relacionada co interesado como os seus datos de contacto, identificación, consentimento ou vías de notificación.
  • Trámite: información descritiva dun trámite como sector, datos da unidade tramitadora, datos do funcionario resolutor, etc.
  • Procedemento: información descritiva dun procedemento administrativo como destinatarios, efectos do silencio administrativo, normativa que o apoia, etc.
  • Información documental: información contextual dun documento que describe a aplicación tramitadora de referencia, datos do expediente ao que pertence, etc.
  • Organismo público: información descritiva dunha unidade orgánica.

Para máis información sobre o esquema, acceder á Área de Descargas da solución InSide do CTT , no apartado de Grupo de Traballo de documento, expediente e arquivo electrónico.

  • Infraestruturas e servizos comúns