accesskey_mod_content
Banner OBSAE

CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación do TIC baseadas en fontes abertas)

No Consello de Ministros do 20 de setembro de 2013, acordouse a adopción de medidas de reestruturación e racionalización do sector público estatal fundacional e empresarial. Acordo publicado mediante a Orde HAP/1816/2013  do 2 de Outubro. Este acordo contemplaba a extinción da Fundación CENATIC e a integración da súa actividade na Entidade Pública Empresarial REDE.es , desde onde se segue ofrecendo soporte en Fontes Abertas ás Administracións Públicas a través do PAE. Nesta sección atópanse os documentos de interese do CENATIC para que siga sendo posible a súa descarga e consulta.

 • Open Smart Cities: Tecnoloxías de fontes abertas para cidades intelixentes

  31 maio 2013

  Neste informe recóllense algunhas das múltiples solucións de código aberto dispoñibles á hora de implementar os servizos das cidades intelixentes nos seguintes ámbitos de influencia da Smart City: Internet das cousas, Big Data e plataformas e aplicacións de código aberto para as cidades intelixentes.

 • Impacto da reutilización do software de fontes abertas na Economía

  10 abril 2013

  O presente informe presenta un enfoque baseado en datos recolleitos de varias enquisas sobre reutilización de código e combinado cun conxunto de estimacións macroeconómicas. Estímase que o software de código aberto supuxo un aforro para a economía da UE de polo menos 114.000 millóns de € ao ano.

 • CIDETYS: Catálogo de Software Educativo Libre

  27 marzo 2012

  Publicación dirixida á comunidade educativa, trátase dunha guía que mostra distintas aplicacións de software libre para o ensino.

 • Software Libre en Organismos Públicos ámbito estatal

  31 decembro 2011

  Software Libre en organismos públicos ámbito estatal.

 • Comunidades de liberación de código de software de fontes abertas na Administración Pública

  19 setembro 2011

  Este estudo céntrase principalmente nas aplicacións xeradas a través de fontes abertas que utilizan as Administracións Públicas para a realización da súa actividade diaria de xestión. Trátase de proxectos, liderados ou nos que participan Organismos Públicos, cuxo obxectivo é o desenvolvemento de aplicacións de software de fontes abertas na Administración Pública.

 • Criterios de adopción de software de fontes abertas na Administración Pública

  01 xuño 2011

  Este dossier pretende, coas limitacións inherentes a este tipo de estudos, contrastar os criterios máis importantes a ter en conta á hora de adoptar ou elixir software de fontes abertas nas administracións públicas de trinta países.

  PDF  Abrir documento PDF(Abre en nova xanela) (español)

  PDF  Abrir documento PDF(Abre en nova xanela) (inglés)

 • Guía ALIAL de Boas Prácticas para a Licitación de Desenvolvementos Libres por parte das Administracións Locais

  30 setembro 2010

  Guía ALIAL de Boas Prácticas para a Licitación de Desenvolvementos Libres por parte das Administracións Locais: presentada en outubro de 2010, realizada por ASOLIF, promovida por CENATIC e rede.es.

 • Informe sobre o Panorama Internacional do Software de Fontes Abertas

  15 setembro 2010

  O informe pretende explicar o papel que o software de Fontes Abertas está a xogar no Sector do TIC no mundo.

 • Software de fontes abertas na Administración electrónica. Arquivo electrónico das Administracións Públicas

  20 xullo 2010

  Análise de impacto da LAESCP na Administración Pública.

 • 10 razóns para que a Administración libere software

  05 abril 2010

  No curso de Tecnimap 2010, CENATIC publicou un argumentario:10 razóns para que a Administración libere software.

 • Introdución ao Software de Fontes Abertas

  31 marzo 2010

  Fascículo co que poderás aprender os conceptos básicos e os fundamentos teórico-prácticos que subxacen do Software de Fontes Abertas, as principais aplicacións e distribucións que che poden ser útiles.

 • Estudo sobre a situación actual do software de fontes abertas nas Universidades españolas e Centros de I+D españois

  10 marzo 2010

  Informe que ofrece unha visión panorámica sobre o nivel de implantación e uso de tecnoloxía en diferentes ámbitos do mundo académico e investigador.

 • 10 razóns para o uso de Software de Fontes Abertas na Educación

  19 xaneiro 2010

  Conxunto de argumentos sobre a utilidade do software libre na educación.

  PDF  Abrir documento PDF(Abre en nova xanela)

  PDF  Abrir documento PDF(Abre en nova xanela) (texto completo)

 • Software de fontes abertas na Administración electrónica. Mapa de procesos e arquitectura de compoñentes

  14 maio 2009

  Tecnoloxías e procesos electrónica no marco do LAECSP, onde se analizarán os principais procesos de relación cos cidadáns e entre administracións públicas. Este proxecto permitirá obter un inventario de procesos e unha análise de tecnoloxías de fontes abertas implicadas para poder implementar os requirimentos da este lei.

 • Software de fontes abertas na Administración electrónica. Análise do impacto da LAESCP na Administración Pública

  07 maio 2009

  Impactos do LAECSP nas administracións públicas, cuxo principal obxectivo é ofrecer unha guía de boas prácticas na implantación a partir dunha análise da este lei.

 • Software de fontes abertas na Administración electrónica. Resumo executivo

  07 maio 2009

  Resumo do proxecto Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

 • Guía técnica para a adopción de software de fontes abertas

  30 abril 2009

  Guía técnica para a adopción de software de fontes abertas na administración electrónica española, presentada en maio de 2009

    Descargar ficheiro ZIP(Abre en nova xanela) (7,38 MB)

 • Software de fontes abertas para o desenvolvemento da Administración Pública Española. Unha visión global

  27 xaneiro 2009

  Informe que recolle unha panorámica completa sobre a situación que vive o desenvolvemento do Software Libre na Administración Pública Española.

 • Open Smart Cities: Tecnoloxías de fontes abertas para cidades intelixentes

  31 maio 2013

  Neste informe recóllense algunhas das múltiples solucións de código aberto dispoñibles á hora de implementar os servizos das cidades intelixentes nos seguintes ámbitos de influencia da Smart City: Internet das cousas, Big Data e plataformas e aplicacións de código aberto para as cidades intelixentes.

 • Impacto da reutilización do software de fontes abertas na Economía

  10 abril 2013

  O presente informe presenta un enfoque baseado en datos recolleitos de varias enquisas sobre reutilización de código e combinado cun conxunto de estimacións macroeconómicas. Estímase que o software de código aberto supuxo un aforro para a economía da UE de polo menos 114.000 millóns de € ao ano.

 • CIDETYS: Catálogo de Software Educativo Libre

  27 marzo 2012

  Publicación dirixida á comunidade educativa, trátase dunha guía que mostra distintas aplicacións de software libre para o ensino.

 • Software Libre en Organismos Públicos ámbito estatal

  31 decembro 2011

  Software Libre en organismos públicos ámbito estatal.

 • Comunidades de liberación de código de software de fontes abertas na Administración Pública

  19 setembro 2011

  Este estudo céntrase principalmente nas aplicacións xeradas a través de fontes abertas que utilizan as Administracións Públicas para a realización da súa actividade diaria de xestión. Trátase de proxectos, liderados ou nos que participan Organismos Públicos, cuxo obxectivo é o desenvolvemento de aplicacións de software de fontes abertas na Administración Pública.

 • Criterios de adopción de software de fontes abertas na Administración Pública

  01 xuño 2011

  Este dossier pretende, coas limitacións inherentes a este tipo de estudos, contrastar os criterios máis importantes a ter en conta á hora de adoptar ou elixir software de fontes abertas nas administracións públicas de trinta países.

  PDF  Abrir documento PDF(Abre en nova xanela) (español)

  PDF  Abrir documento PDF(Abre en nova xanela) (inglés)

 • Guía ALIAL de Boas Prácticas para a Licitación de Desenvolvementos Libres por parte das Administracións Locais

  30 setembro 2010

  Guía ALIAL de Boas Prácticas para a Licitación de Desenvolvementos Libres por parte das Administracións Locais: presentada en outubro de 2010, realizada por ASOLIF, promovida por CENATIC e rede.es.

 • Informe sobre o Panorama Internacional do Software de Fontes Abertas

  15 setembro 2010

  O informe pretende explicar o papel que o software de Fontes Abertas está a xogar no Sector do TIC no mundo.

 • Software de fontes abertas na Administración electrónica. Arquivo electrónico das Administracións Públicas

  20 xullo 2010

  Análise de impacto da LAESCP na Administración Pública.

 • 10 razóns para que a Administración libere software

  05 abril 2010

  No curso de Tecnimap 2010, CENATIC publicou un argumentario:10 razóns para que a Administración libere software.

 • Introdución ao Software de Fontes Abertas

  31 marzo 2010

  Fascículo co que poderás aprender os conceptos básicos e os fundamentos teórico-prácticos que subxacen do Software de Fontes Abertas, as principais aplicacións e distribucións que che poden ser útiles.

 • Estudo sobre a situación actual do software de fontes abertas nas Universidades españolas e Centros de I+D españois

  10 marzo 2010

  Informe que ofrece unha visión panorámica sobre o nivel de implantación e uso de tecnoloxía en diferentes ámbitos do mundo académico e investigador.

 • 10 razóns para o uso de Software de Fontes Abertas na Educación

  19 xaneiro 2010

  Conxunto de argumentos sobre a utilidade do software libre na educación.

  PDF  Abrir documento PDF(Abre en nova xanela)

  PDF  Abrir documento PDF(Abre en nova xanela) (texto completo)

 • Software de fontes abertas na Administración electrónica. Mapa de procesos e arquitectura de compoñentes

  14 maio 2009

  Tecnoloxías e procesos electrónica no marco do LAECSP, onde se analizarán os principais procesos de relación cos cidadáns e entre administracións públicas. Este proxecto permitirá obter un inventario de procesos e unha análise de tecnoloxías de fontes abertas implicadas para poder implementar os requirimentos da este lei.

 • Software de fontes abertas na Administración electrónica. Análise do impacto da LAESCP na Administración Pública

  07 maio 2009

  Impactos do LAECSP nas administracións públicas, cuxo principal obxectivo é ofrecer unha guía de boas prácticas na implantación a partir dunha análise da este lei.

 • Software de fontes abertas na Administración electrónica. Resumo executivo

  07 maio 2009

  Resumo do proxecto Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

 • Guía técnica para a adopción de software de fontes abertas

  30 abril 2009

  Guía técnica para a adopción de software de fontes abertas na administración electrónica española, presentada en maio de 2009

    Descargar ficheiro ZIP(Abre en nova xanela) (7,38 MB)

 • Software de fontes abertas para o desenvolvemento da Administración Pública Española. Unha visión global

  27 xaneiro 2009

  Informe que recolle unha panorámica completa sobre a situación que vive o desenvolvemento do Software Libre na Administración Pública Española.