accesskey_mod_content

Faq's

O PAe, Portal da Administración electrónica, nace como resposta á evolución que a Administración electrónica ha experimentado nestes últimos anos e as novas necesidades de información, coñecemento e colaboración que xerou.

Cambiando o panorama da Administración Pública e a forma en que esta presta os seus servizos á sociedade de forma substancial, faise necesario crear un centro de referencia que sexa porta de entrada para toda a información sobre situación, desenvolvemento, análise, novidades e iniciativas que xorden ao redor da Administración electrónica, integrando contidos e servizos de fontes moi diversas, converténdose no agregador de opinión, motor de participación e dinamización de toda a Comunidade con intereses nas súas diferentes áreas.

Presentación do PAe

 

Para máis información consulte: Presentación do PAe(Abre en nova xanela)

 

 

O Punto de Acceso aos servizos da Administración Española préstase a través de  administracion.gob.es (Abre en nova xanela) . Se desexa realizar algún trámite ou obter información sobre eles utilice este portal.

Achegar e centralizar a oferta completa de solucións, informes, indicadores, novidades, etc. xestionadas por diferentes organismos en materia de Administración Electrónica.

  • Ofrecer un punto centralizado de información onde dar a coñecer a situación actual da Administración electrónica: noticias e eventos, informes, estudos e boletíns, base lexislativa, organización e estratexias, etc.
  • Facilitar o desenvolvemento e implantación da administración electrónica: directorio de solucións dispoñibles para a súa reutilización, servizos comúns ofrecidos, modelos de datos comúns, especificacións técnicas, metodoloxías e guías, etc.
  • Colaborar e participar entre e desde todos os entes (tanto internos como externos) que toman parte na administración electrónica. Fomentando a retroalimentación e a reutilización de coñecementos e servizos.

A todos os axentes implicados na implantación da administración electrónica: cidadáns, empresas e administracións públicas.

  • Podes atopar toda a información respecto diso no apartado Que é o CTT?

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas