accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Accesibilidade

A Administración Electrónica Inclusiva é un concepto amplo que abarca todas as medidas encamiñadas a conseguir que os beneficios da Administración Electrónica esténdanse ao conxunto dos cidadáns, con independencia da súa capacidade económica ou o seu nivel de alfabetización dixital.

 • Observatorio de Accesibilidade

  24 febreiro 2021

  O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración.

 • Accessibility Observatory

  16 outubro 2020

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantación RD 1112/2018

  16 setembro 2021

  Materiais e información de utilidade para a implantación do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

 • Comunidade Accesibilidade

  20 xaneiro 2021

  Espazo de colaboración para os xestores de portais das administracións públicas. Ofrece materiais de axuda, foros de discusión e o servizo de diagnóstico en liña. 

 • Normativa

  04 agosto 2020

  Lexislación, normas de accesibilidade e certificación.

 • Materiais de axuda

  05 marzo 2021

  Preguntas frecuentes, guías prácticas, accesibilidade en PDFs.

 • Cooperación internacional no ámbito da accesibilidade

  08 novembro 2019

  Implicacións das directivas europeas con respecto á accesibilidade do TIC.

 • Observatorio de Accesibilidade

  24 febreiro 2021

  O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración.

 • Accessibility Observatory

  16 outubro 2020

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantación RD 1112/2018

  16 setembro 2021

  Materiais e información de utilidade para a implantación do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

 • Comunidade Accesibilidade

  20 xaneiro 2021

  Espazo de colaboración para os xestores de portais das administracións públicas. Ofrece materiais de axuda, foros de discusión e o servizo de diagnóstico en liña. 

 • Normativa

  04 agosto 2020

  Lexislación, normas de accesibilidade e certificación.

 • Materiais de axuda

  05 marzo 2021

  Preguntas frecuentes, guías prácticas, accesibilidade en PDFs.

 • Cooperación internacional no ámbito da accesibilidade

  08 novembro 2019

  Implicacións das directivas europeas con respecto á accesibilidade do TIC.

Ligazóns relacionadasLigazóns relacionadas