accesskey_mod_content

Sistemas de Información Transversais

Se utlizan para facilitar a recollida global de datos.
 • Directorio común - DIR3

  Logotipo Directorio Común DIR3

  O Directorio Común proporciona un Inventario unificado e común a toda a Administración das unidades orgánicas / organismos públicos e as súas oficinas asociadas, facilitando o mantemento distribuído e corresponsable da información.

 • Sistema de Información Administrativa - SIA

  Logotipo SIA

  O SIA é o inventario de información administrativa da AGE, regulado polo artigo 9 do Esquema Nacional de Interoperabilidade, e actualizado de forma corresponsable por todos os organismos participantes.

 • Sistema de Información sobre Recursos TIC na Administración do Estado - REINA

  Logotipo REINA

  Permite a recollida periódica, almacenamento e consulta da información relativa a gastos, recursos, formación TIC, sitios web, persoal TIC, na AGE. Anualmente publícase o Informe REINA coa explotación da información almacenada.

 • Logotipo Directorio Común DIR3
  Directorio común - DIR3

  O Directorio Común proporciona un Inventario unificado e común a toda a Administración das unidades orgánicas / organismos públicos e as súas oficinas asociadas, facilitando o mantemento distribuído e corresponsable da información.

 • Logotipo SIA
  Sistema de Información Administrativa - SIA

  O SIA é o inventario de información administrativa da AGE, regulado polo artigo 9 do Esquema Nacional de Interoperabilidade, e actualizado de forma corresponsable por todos os organismos participantes.

 • Logotipo REINA
  Sistema de Información sobre Recursos TIC na Administración do Estado - REINA

  Permite a recollida periódica, almacenamento e consulta da información relativa a gastos, recursos, formación TIC, sitios web, persoal TIC, na AGE. Anualmente publícase o Informe REINA coa explotación da información almacenada.

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas

Destacados