accesskey_mod_content

Plans estratéxicos no ámbito da Unión Europea

Estratexia Dixital Europea

19 febreiro 2020

European Commission Dixital Strategy. Presentada o 19 de febreiro de 2020 pola Comisión Europea. A Estratexia presenta unha sociedade europea impulsada por solucións dixitais. Os primeiros pasos cara a estes obxectivos son:

 • Servizos electrónicos

Plan de Acción sobre Administración Electrónica da UE 2016-2020

19 abril 2016

Anunciado por a Estratexia para un Mercado Dixital para Europa, COM(2015) 192 final (PDF en castelán)(Abre en nova xanela) publícase –promovido pola Comisión Europea, Dirección Xeral de Redes de Comunicación, Contido e Tecnoloxías, no 19 de abril de 2016– o chamado: Plan de Acción sobre Administración Electrónica da UE 2016-2020: Acelerar a transformación dixital da administración, COM(2016) 179 final (PDF en castelán)(Abre en nova xanela) , = eGovernment Action Plan 2016-2020: Accelerating the dixital transformation of government COM (2016) 179 final (PDF en inglés) (Abre en nova xanela)

 • NOTA: O Plan de Acción de administración electrónica 2016-2020 sinala 3 grandes prioridades e introduce 20 medidas para modernizar as administracións públicas, conseguir o Mercado Único Dixital, e implicar máis aos cidadáns e as empresas na prestación de servizos de alta calidade, así como a actualización do Marco Europeo de Interoperabilidade, dispoñible desde marzo de 2017.
  Posteriormente, a Declaración ministerial de administración electrónica de Tallin (PDF en castelán)(Abre en nova xanela) –outubro de 2017– veu a reforzar o compromiso cos principios do citado Plan de Acción, particularmente dos seguintes: dixital por defecto, inclusión e accesibilidade, principio de só unha vez, confianza e seguridade, apertura e transparencia e interoperabilidade por defecto.

 • Servizos electrónicos

Mercado Único Dixital

06 maio 2015

Publicado o documento en maio de 2015 Unha estratexia para o Mercado Único Dixital de Europa COM (2015) 192 final (PDF en castelán)(Abre en nova xanela) = A Dixital Single Market Strategy for Europe COM (2015) 192 final (PDF en inglés)(Abre en nova xanela)

 • NOTA: A Comisión Europea publica a "Estratexia para un Mercado Único Dixital para Europa". Dita estratexia establece 16 accións crave que a Comisión levará a cabo antes de finais de 2016.
  Baséase en tres alicerces: (I) un mellor acceso de consumidores e empresas aos bens e servizos dixitais en toda Europa; (II) a creación das condicións adecuadas e a igualdade de condicións para que as redes dixitais e os servizos innovadores poidan florecer; (III) maximizar o potencial de crecemento da economía dixital.

 • Comunicado de prensa da Comisión Europea de 06/05/2015 , con ligazóns de interese.

 • Servizos electrónicos

Plan de Acción de Administración Electrónica para Europa 2011-2015

15 decembro 2010

Este Plan de Acción desenvolvido pola Comisión Europea, COM(2010) 743 final. Publicouse o 15 de decembro de 2010 coincidindo coa conferencia "Lift-Off Towards Open Government"COM(2010) 743 final : Plan de Acción Europeo sobre Administración electrónica: 2011-2015: Aproveitamento do TIC para promover unha administración pública intelixente, sustentable e innovadora (PDF en castelán) (Abre en nova xanela)

COM(2010) 743 final : The European eGovernment Action Plan 2011-2015 : harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government (PDF en inglés)(Abre en nova xanela)  

Información complementaria:

 • Servizos electrónicos