accesskey_mod_content

Més del 95% dels seients que s'anoten en el RCP es reben en format electrònic via AnotaRCP

13 setembre 2021

Els ministeris i universitats públiques envien al Registre Central de Personal més del 95% dels documents de personal en format electrònic mitjançant el servei AnotaRCP ofert pel Ministeri de Política Territorial i desenvolupat per la Secretaria General d'Administració Digital. 

Els ministeris i universitats públiques envien al Registre Central de Personal més del 95% dels documents de personal en format electrònic mitjançant el servei AnotaRCP .

AnotaRCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal ( RCP ) per l'enviament electrònic via serveis web, permetent així complir l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les unitats gestores de RRHH poden, mitjançant les aplicacions de RH que s'integren amb AnotaRCP , enviar al RCP documents registrals signats electrònicament per l'autoritat competent. Una vegada rebuts, aquests documents són tramitats per l'oficina delegada del RCP , que els anota, signatura i emmagatzema en el Registre Central de Personal.

Pot consultar les universitats ja integrades en  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota/mas#

Per a més informació consultar la solució AnotaRCP  del CTT 

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i serveis comuns