accesskey_mod_content

Nova versió del manual d'integració d'Anota RCP

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

23 febrer 2018

Aquesta versió inclou annexos sobre el format de diverses anotacions

El Registre Central de Personal (RCP) és el registre administratiu de l'Administració General de l'Estat en el qual s'inscriu als empleats al seu servei i s'anoten els actes relatius a la seva vida administrativa. Per dur a terme aquestes inscripcions i anotacions els òrgans competents en matèria de personal remeten al RCP documents registrals recollint els diferents actes administratius (preses de possessió, cessaments, reconeixements de grau, etc...).

Anota RCP permet a les unitats de RH de l'Administració de l'Estat i de les Universitats Públiques l'enviament per mitjà electrònic d'aquests documents al RCP, en línia amb la Llei 39/2015.

S'ha publicat una nova versió del manual d'integració, els fitxers WSDL i XSD, i una sèrie d'annexos d'anotacions. Està prevista la publicació de la resta d'annexos. Per estar informat de les successives publicacions es recomana la subscripció a la solució Anota RCP.

Més informació en la solució Anota RCP del CTT.

  • Infraestructures i serveis comuns