accesskey_mod_content

Comença la gestió de notificacions a través de Notific@

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

19 desembre 2014

El sistema de centralització de notificacions administratives en paper, Notific@, realitza l'enviament de prop de 20.000 notificacions del Fons Español de Garantia Agrària (FEGA)

Notific@ consisteix en un concentrador d'emissió de comunicacions i notificacions en un format comú, que actua com a intermediari al centre d'impressió de l'AEAT para la seva impressió, ensobrat, i remissió. Notific@ sorgeix com a resposta a la implementació de la mesura CORA 3.00.002.8, "Concentració de la gestió, producció, impressió i distribució de les notificacions i comunicacions postals en centres d'impressió i ensobrat amb dimensió òptima", fruit de la col·laboració entre la DTIC i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a la seva impressió, ensobrat i dipòsit.
Notific@ actua com a intercomunicador de diferents tipus de notificació o comunicació. Els diferents organismes, ben fent ús d'una aplicació web específica o bé mitjançant una integració en les seves pròpies aplicacions usant serveis web, poden realitzar peticions de comunicacions i notificacions a través de Notific@. Rebudes les peticions, aquestes s'organitzen i es converteixen en trucades als serveis proveïts per l'AEAT per a la gestió en paper de les comunicacions i notificacions. L'AEAT comunicarà a Notific@ el resultat (datat) i la certificació (sobri o justificant de recepció) de cadascuna d'elles i finalment Notific@, comunica mitjançant l'aplicació web, o mitjançant serveis web, a l'organisme el resultat de la mateixa.

Amb l'enviament de prop de 20.000 notificacions del Fons Español de Garantia Agrària (FEGA), ha començat la fase d'explotació d'aquest sistema. Es preveu la ràpida entrada en operació d'altres organismes, que estan pendents de signar l'adhesió a l'acord marc que regula administrativament els serveis que ofereix Notific@. Aquests serveis són de moment els de impressió, ensobrat i entrega centralitzada de notificacions i comunicacions administratives en paper.

El proper 1 de gener entra en vigor el contracte 07/14 de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació per a la prestació centralitzada de serveis postals. El contracte, adjudicat a Correus, simplifica la integració d'organismes en el sistema Notific@ al no ser necessari que disposin de contractes individuals amb el prestador del servei de repartiment.

Més informació en la solució Notific@

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia