Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma de Segellat de Temps Ts@

 • Nomene Abreujat:
  TS@
  Accesos Directos:
  PMF
  Resumixen:
  La TS@ és una Autoritat de Segellat de Temps posada a la disposició de totes les Administracions Públiques amb l'objectiu d'oferir els servicis de segellat, validació i resagellat de segells de temps.
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Modo de Uso:
  Servici en xarxa integrable en aplicacions del client
  Producte instalable
  Contacto:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID):

  Per a comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) òmpliga el formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic(Obri en nova finestra) . Els recordem que este Centre d'Atenció és accessible NOMÉS PER A DESENVOLUPADORS D'APLICACIONS DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES.

  Horari de Dilluns a Dijous de 08:30 a 18:30 i divendres 08:30 a 15:00.

  També es posa a la disposició dels integradors i personal tècnic de les Administracions Públiques que tinguen aplicacions connectades a la plataforma de segellat de temps TS@ del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques una llista de distribució on rebre avisos tècnics. Per a incloure a nous destinataris en la llista de distribució "tsa-avisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es" de la plataforma @firma pot utilitzar el següent enllaç .

  Si vulgues més informació sobre el servici de la Plataforma de Segellat de Temps TS@, registre's en el Portal d'Administració Electrònica i accedisca a l'àrea de continguts personalitzada.

  Tipus de Solució:
  Aplicació
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Suport a la tramitació electrònica , Servicios horitzontals per a les AA.PP , Actius semàntics
  Àrea funcional:
  Documentos Personales , Govern i Sector Público
  Llicència:
  Desconeguda
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic , Político
  Llenguatge de Programació:
  Servicios Web , .NET , JAVA
  Sistema Operatiu:
  Windows , Unix , Linux

  Descripció

  L'Autoritat de Segellat de Temps (TS@) proporciona servicis de segellat de temps sincronitzats amb l'hora oficial de l'Estat com l'emissió de segells de temps i la validació. Està disponible per a les diferents Administracions Públiques siga el que siga el seu àmbit: Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Diputaciones Provinciales o Entes Locales.

  Garantix l'acreditació a càrrec d'un tercer de confiança de la data i hora de realització de qualsevol operació o transacció per mitjans electrònics. Mitjançant l'emissió d'un segell de temps sobre un document, es generarà una evidència, que determinarà l'existència d'eixe document en un instant determinat.

  La possibilitat d'emetre vàlidament per mitjans electrònics els documents administratius vé descrita en la Llei 39/2015, el qual s'indica que, a més de la firma electrònica, han d'incloure una referència temporal quan la naturalesa del document així ho requerisca. Aquesta referència temporal deu ser realitzada per mitjans electrònics a través de qualsevol prestador de servicis de segellat de temps admesos per l'Administració General de l'Estat.

  A través de la interfície de validació podran validar-se segells de temps emesos prèviament per a saber si el segell de temps és vàlid; es validarà respecte a la data actual. Mitjançant la interfície de resagellat podrà tornar a segellar segells prèviament emesos.

  S'ha desenvolupat un client de TS@, a adaptar per aquelles aplicacions que desitgen obtindre una referència vàlida de temps. En cas que es desitge afegir un segell de temps a una firma electrònica, també es pot realitzar a través dels servicis d'@firma.

  Notícies

  12 February 2019

  Posposat el termini per a l'obligatorietat d'autenticació per mitjà de certificat digital en la plataforma de TS@ Desplegar acordeon

  Tal com es va informar convenientment el passat dia 13/02/2018 a la llista de distribució d'avisos de la plataforma TS@ del MINHAFP sobre l'obligatorietat d'autenticació d'aplicacions mitjançant certificat digital els recordem que a partir del dia 13/03/2019, tots els accessos d'aplicacions contra la citada Plataforma hauran de trobar-se securizados per mitjà de l'ús de certificat digital.

  La data inicial anunciada per al canvi era demà dimecres 13/02/2019. No obstant açò s'estén un mes el termini per la coincidència amb el trasllat de CPD que està duent a terme la SGAD.

  Així mateix els recordem que per a l'autenticació per SSL han d'utilitzar un certificat d'autenticació que porte activat el bit "Autenticació del client (1.3.6.1.5.5.7.3.2)" que pot veure's dins del certificat en la secció "Use millorat de claus.

  09 March 2018

  Recordatori de l'obligatorietat d'accés per certificat digital a la plataforma TS@ del MINHAFP Desplegar acordeon

  Tal com es va informar convenientment el passat dia 13/02/2018 a la llista de distribució d'avisos de la plataforma TS@ del MINHAFP sobre l'obligatorietat d'autenticació d'aplicacions mitjançant certificat digital els recordem que, en el termini màxim d'1 any, és a dir, a partir del dia 13/02/2019, tots els accessos d'aplicacions contra la citada Plataforma hauran de trobar-se securizados per mitjà de l'ús de certificat digital.

  01 December 2017

  IMPORTANT. RECORDATORI: Canvis en la plataforma de TS@ Desplegar acordeon

   

  Els recordem que, tal com es va informar el passat dia 18 d'octubre de 2017, la nova versió desplegada d'aquesta Plataforma a l'entorn de Servicios Estables funciona en una arquitectura més actualitzada i que presenta noves mesures de seguretat que impliquen canvis importants que han de tindre en compte, en concret:

   

  - Per motius de seguretat, es comprova que el propòsit del certificat utilitzat per a autenticar les peticions siga "Autenticació del client (1.3.6.1.5.5.7.3.2)".

   

  - L'algoritme de xifrat (cipherSuite) que és necessari utilitzar ha sigut modificat d'una versió antiga (SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5) a una versió més actual i segura: TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA.

   

  Tenint en compte que estos canvis, tal com els indicàvem, estan ja disponibles a l'entorn de Servicios Estables, es recomana:

   

  - Fer ús d'un certificat amb el propòsit anteriorment indicat, ja que ara mateix és un requisit obligatori en Servicis Estables i encara que no és imprescindible en Producció, evitaran tindre pèrdua de servici quan s'actualitze la nova versió en aquest entorn.

   

  - Revisar que la seua aplicació permeta remetre les peticions utilitzant la nova cipherSuite, en este punt és important recalcar que cada entorn necessita l'ús d'una versió diferent (SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 Producció i TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA Servicis Estables), per la qual cosa fins que s'actualitze la nova versió en Producció (moment en què les dos versions admetran únicament peticions amb algoritme TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA), és necessari utilitzar una versió diferent per cada entorn. Els indiquem no obstant açò que s'està treballant a fi de millorar esta compatibilitat.

   

  S'espera que estos canvis queden aplicats a l'entorn de Producció durant el primer trimestre del pròxim any 2018.

   

  18 October 2017

  IMPORTANT: Canvis en la Plataforma de TS@ Desplegar acordeon

  Ens complau informar-los, com a usuaris de la Plataforma de TS@ del MINHAFP, sobre els canvis que seran incorporats en la nova versió de la TS@, la qual ja està disponible en Servicis Estables i s'espera siga publicada a l'entorn de Producció en el primer trimestre del pròxim any (2018).

  Esta nova versió funciona en una arquitectura més actualitzada i que presenta noves mesures de seguretat que impliquen canvis importants que han de tindre en compte, en concret:

  - Per motius de seguretat, es comprova que el propòsit del certificat utilitzat per a autenticar les peticions siga "Autenticació del client (1.3.6.1.5.5.7.3.2)".

  - L'algoritme de xifrat (cipherSuite) que és necessari utilitzar ha sigut modificat d'una versió antiga (SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5) a una versió més actual i segura: TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA.

  Tenint en compte que estos canvis, tal com indiquem, estan ja disponibles a l'entorn de Servicis Estables, es recomana:

  - Fer ús d'un certificat amb el propòsit anteriorment indicat, ja que ara mateix és un requisit obligatori en Servicis Estables i encara que no és imprescindible en Producció, evitaran tindre pèrdua de servici quan s'actualitze la nova versió en aquest entorn.

  - Revisar que la seua aplicació permeta remetre les peticions utilitzant la nova cipherSuite, en este punt és important recalcar que cada entorn necessita l'ús d'una versió diferent (SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 Producció i TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA Servicis Estables), per la qual cosa fins que s'actualitze la nova versió en Producció (moment en què les dos versions admetran únicament peticions amb algoritme TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA), és necessari utilitzar una versió diferent per cada entorn. Els indiquem no obstant açò que s'està treballant a fi de millorar esta compatibilitat.

  13 June 2017

  Nova versió de TS@ a l'entorn de Servicis Estables Desplegar acordeon

  Ens complau informar-los que a l'entorn de Servicis Estables es troba desplegada la nova versió de la Plataforma TS@ del MINHAFP.

  Esta nova versió suposa un canvi d'arquitectura base. Com a novetat important, en esta nova versió es comprovarà la valideu dels certificats utilitzats per a l'autenticació de les peticions, per la qual cosa els instem a revisar que els seus certificats no es troben caducats ni revocats.

  Per tot açò, els instem a comprovar el funcionament d'esta nova versió i que es posen en contacte amb nosaltres si detecten qualsevol problema o tenen qualsevol dubte sobre el seu comportament.

  Per a qualsevol consulta no dubten a contactar amb nosaltres.

  07 February 2013

  Ús de la Plataforma de Segellat de Temps l'any 2012 Desplegar acordeon

  La Plataforma de Segellat de Temps (TS@), l'any 2012, ha realitzat més de 20 milions de peticions de generació i validació de segells de temps.

  06 July 2012

  Formularis CAID Desplegar acordeon

  El 5 de juliol s'ha actualitzat la versió del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic al CAID.

  S'accedix al mateix des del portal PAe-CTT mitjançant un enllaç situat en l'apartat d'Enllaços Relacionats   de les pàgines de servicis comuns i d'informació general de cadascun dels servicis als quals presta suport el CAID. També es pot accedir mitjançant l'enllaç https://valide.redsara.es/formularioscaid/irmenusolicitud.do

  Novetats principals:

  • S'inclou un alta prèvia d'usuari en el sistema, amb la finalitat de facilitar la creació de peticions posteriors.
  • Es pot aportar informació addicional a un cas ja obert directament a través del formulari, amb el nombre de tiquet, sense necessitat d'enviar correu electrònic.
  • En la pàgina del formulari disposen d'un enllaç al manual d'usuari per a sol·licitar suport tècnic.
  26 October 2011

  Actualització del certificat firmant de la plataforma Ts@. Desplegar acordeon

  Ens complau informar-li de l'actualització del certificat de la plataforma de segellat de temps TS@ del MPTAP per un certificat longeu. Els segells de temps generats tindran una durada de 10 anys.

  26 October 2011

  Llistes de distribució Desplegar acordeon

  Ens complau informar-los de la creació de la llista de distribució "tsa-mptapavisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es" per als responsables i persones de contacte subscrites perquè reben avisos, novetats i notícies d'interés en relació a la plataforma de segellat de temps TS@ del MPTAP.

  Es tracta d'una llista de baix trànsit, només per a comunicacions necessàries als usuaris de la Plataforma.

  Poden subscriure's a la llista de distribució en el següent enllaç: " http://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/tsa-mptapavisos ".

  29 March 2011

  Reconeixement per part del MITYC Desplegar acordeon

  Ens complau informar-los que l'Autoritat de Segellat de Temps (TSA) del MTAP ha sigut reconeguda pel Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç.

  04 March 2011

  Formulari Web de Sol·licitud de Suport Tècnic al CAID Desplegar acordeon

  • El 4 de març es posa en producció un nou canal per a l'obertura d'incidències amb el Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID).  Als canals habituals de correu electrònic i telèfon s'unix el del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic, al que s'accedix des del portal PAe_CTT mitjançant un enllaç situat en el paràgraf de Contacte que apareix en la pestanya d'informació General del servici.

  • Este formulari conté les dades necessàries per a obrir  una sol·licitud de suport: Nom de l'organisme, Persona de Contacto (Nom, Cognoms, telèfon i direcció de correu), Entorno afectat, Camp de text en el qual descriure els requeriments de l'Usuari i tres camps més que permeten annexar fitxers amb informació complementària com a ACL’s,  Log’s,  etc… La sol·licitud es processa quan es polsa el botó Enviar per correu electrònic”.

  23 December 2009

  Autoritat de Segellat de Temps Desplegar acordeon

  La TSA és una Autoritat de Segellat de Temps posada a la disposició de totes les Administracions Públiques amb l'objectiu d'oferir els servicis de segellat, validació i resagellat de segells de temps des del mes de novembre prenent com a referència l'hora oficial de l'Observatori de l'Armada.
  És un nou servici a afegir als quals ja venen dandose com a complement als de la plataforma de validacion @Firma.

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable