Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Proyecto Stork

 • Descrición Funcional

  Nome Completo da Iniciativa:

  Proyecto Stork

  Finalidade:

  O fin do proxecto é conseguir o recoñecemento paneuropeo das identidades electrónicas, e en concreto a aceptación do DNI electrónico e identificadores similares en servizos de Administración Electrónica doutras administracións europeas.

  Vídeo explicativo do servizo(Abre en nova xanela)

  Ligazón á páxina web do proxecto(Abre en nova xanela)

  Obxectivo:

  • Realización de estudos sobre a situación legal e técnica dos principais servizos de Administración Electrónica e dos sistemas de identificación e firma electrónica utilizados nos Estados Membros.
  • Estudo, análise e definición dunha arquitectura técnica de referencia e dun conxunto de especificacións técnicas comúns que permitan o recoñecemento europeo das eID (identidades electrónicas) nacionais.
  • Desenvolvemento de tecnoloxías e servizos avanzados de eID que sirvan de apoio á interoperabilidade paneuropea das eID
  • Construción de pilotos ou demostradores de servizos de administración electrónica, onde se proben os bloques de construción e as especificacións comúns despregadas nos países participantes no proxecto.

  Descrición:

  STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) é un proxecto impulsado pola Comisión Europea orientado ao recoñecemento transfronteirizo de identidades electrónicas. O proxecto desenvolveuse de 2008 a 2011 e foi executado por un consorcio formado por 35 membros, no que participaron diversas administracións públicas, universidades, organizacións privadas e asociacións sen ánimo de lucro, pertencentes a 17 países europeos, e entre as que se atopaba o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, liderando o paquete de traballo relativo á definición das especificacións e os bloques de construción comúns.

  Ao longo do proxecto, abordáronse as seguintes tarefas:

  • Estudos teóricos sobre os sistemas de identificación electrónica utilizados nos Estados Membros e sobre a firma electrónica.
  • Definición e desenvolvemento das Especificacións Técnicas Comúns para o recoñecemento europeo das eID nacionais.
  • Definición dunha arquitectura técnica de referencia que permite a interoperabilidade dos distintos identificadores electrónicos.
  • Desenvolvemento de bloques de construción que soportan servizos de validación de firmas electrónicas seguros e fiables, e de creación de círculos de confianza e de federación de identidades electrónicas para o intercambio seguro de tokens de autenticación, co obxecto de permitir o single sign-on entre diferentes servizos de administración electrónica.
  • Construción de pilotos ou demostradores de servizos de administración electrónica reais relevantes a nivel europeo para a interoperabilidade das eID. No caso español, participouse na realización de pilotos de servizos de cambio de domicilio, de mobilidade de estudantes e de single sign-on nos sistemas corporativos da Comisión Europa, aínda que no proxecto abordáronse tamén pilotos noutras áreas funcionais (autenticación transfronteiriza para servizos electrónicos, chats seguros e transferencia electrónica de documentos).

  Requisitos:

  Como punto de partida do proxecto, adoptáronse como referencia as especificacións e modelos de arquitectura de interoperabilidade preliminares elaborados pola Comisión Europea a través do Programa IDABC.

  Resultados:

  Fruto do traballo realizado, obtívose un conxunto de especificacións técnicas comúns e elementos arquitectónicos de interoperabilidade (bloques de construción), que soportan a creación dun marco europeo de xestión de identidades electrónicas, coas seguintes características:

  • Centradas en aplicacións en liña
  • Enfocadas a solucións abertas e escalables
  • Utilizables no número maior de tecnoloxías posibles (tecnoloxicamente neutrais)
  • Aceptables por todos os Estados Membros e polo sector tecnolóxico

  Vantaxes:

  Os cidadáns, empresas e funcionarios españois poderán utilizar o seu DNI electrónicos nacionais ou identificadores similares en calquera Estado Membro, e os cidadáns estranxeiros residentes en España poderán relacionarse coa administración española utilizando os seus identificadores electrónicos de orixe.

  Descrición Técnica

  Solución:

  Tecnoloxías de federación de identidades (SAML v2.0, Liberty Alliance...)

  Linguaxe:

  Estándares:

  Tecnoloxías de federación de identidades (SAML v2.0, Liberty Alliance...)

Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas