accesskey_mod_content

Comisi?n Sectorial d'Administraci?n Electr?nica

?s un ?rgano t?cnico presidit pel Secretari General d'Administraci?n Digital del Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica per la cooperaci?n de l'Administraci?n General de l'Estat, de les administracions de les Comunitats Aut?nomas i de les entitats que integren l'Administraci?n Local en mat?ria d'administraci?n electr?nica.

Normativa

Disposici?n addicional novena de la Llei 40/2015(Obre en nova finestra) de R?gemeguen Jur?dico de les Administracions P?blica

Reial decret 3/2010(Obre en nova finestra) , de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en el ?mbito de l'administraci?n electr?nica (Art. 35 i Disposici?n Addicional Tercera).

Reial decret 4/2010(Obre en nova finestra) , de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en el ?mbito de l'administraci?n electr?nica (Art. 8.1).

Funcions

Assegurar la compatibilitat i interoperabilitat dels sistemes i aplicacions emprats per les Administracions P?blicas.

Impulsar el desenvolupament de l'administraci?n electr?nica en Espa?a.

Assegurar la cooperaci?n entre les Administracions P?blicas per proporcionar informaci?n administrativa clara, actualitzada i inequ?voca.

Desenvolupament de la seva activitat

En el si d'aquesta Comisi?n existeixen una s?rie de Grups de Treball t?cnicos per compartir experi?ncies i bones pr?cticas o per la realizaci?n de projectes en colaboraci?n. Aquests grups s?n din?micos es formen en funci?n de les necessitats de cooperaci?n en les mat?ries que es tracti i poden tancar-se una vegada complerts els seus objectius i presentades les seves conclusions i recomanacions.

Grups de Treball actuals

Actualment la Comisi?n Sectorial compta amb? tretze grups de treball :

 • Grup d'Identitat Digital i signatura electr?nica
 • Grup d'Intermediaci?n i Serveis. Carpeta Ciutadana
 • Grup d'Interoperabilitat
 • Grup de Telecomunicacions Integrades
 • Grup d'Observatori, Indicadors i Mesures
 • Grup de Seguretat
 • Grup de Reutilizaci?n d'Aplicacions i Serveis i RISP
 • Grup de Repositoris Comuns
 • Grup Documento, Expedient i Arxiu Electr?nico
 • Grup de Funcionaris Habilitats i Registre Electr?nico d'Apoderaments
 • Grup de suport funcional a la implantaci?n de les lleis 39 i 40/2015
 • Grup Identificador Europeu de Legislaci?n - ELI
 • Grup de Factura Electr?nica
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General