Secretaria General d'Administració Digital - SGAD

La SGAD, amb rang de Sotssecretaria, i dependent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública és l'òrgan encarregat d'impulsar el procés de racionalització de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics en els termes establerts en  (Obre en nova finestra) Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obre en nova finestra)   i en el  Reial decret 806/2014, de 19 de setembre (Obre en nova finestra)  sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE.

El Secretari General d'Administració Digital és:

  • El Secretari del Ple de la Comissió d'Estratègia TIC.
  • El President del Comitè Executiu de la Comissió d'Estratègia TIC.
  • El director del Comitè de direcció de les Tecnologies d'Informació i Comunicacions.
  • El Vicepresident del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica.

La SGAD dóna suport tècnic a tots aquests òrgans.

En cooperació internacional desenvolupa una extensa activitat:

  • En l'àmbit de la Unió Europea: Comitès, Grups de treball i fòrums de la Comissió Europea (Pla d'Acció 2011-2015, Programa ISA, Directiva de Serveis i Mercat Interior, Projectes CIP-LSP com STORK2, GEN6 i I-SENS) i del Consell de la UE (Grup de treball de telecomunicacions i Societat de la Informació)
  • En l'àmbit no Unió Europea: OCDE, Iberoamèrica (RIMPE, CLAD, CEPAL), Arranjament de reconeixement mutu de certificats de seguretat de les tecnologies de la informació, normalització internacional, etc.

bandera anglesa  (English version)

Royal Decree 806/2014 of 19 September

pdf   Royal Decree 806/2014 of 19 Septembe (PDF)(Obre en nova finestra)  on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the General State Administration and its public bodies.

EPUBRoyal Decree 806/2014 of 19 Septembe (EPUB)(Obre en nova finestra)  on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the General State Administration and its public bodies.