accesskey_mod_content
Banner OBSAE

ONTSI (Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información)

Estudos e informes do Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI). Son unha relación de estudos de referencia en Sociedade da Información, de diversas áreas temáticas, a destacar os seguintes para o estudo da Administración Electrónica.

 • Informe Políticas Públicas Dixitais

  17 xuño 2021

  Informe que recompila as políticas dixitais, tanto globais como sectoriais, de Alemaña, Bélxica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda Países Baixos e Suecia: como afrontan os retos futuros, que estratexias desenvolveron ou como organizan a súa gobernación.

 • Indicadores de Xénero da Sociedade Dixital

  16 marzo 2021

  O Observatorio fai un percorrido no presente dossier polos principais indicadores de fontes nacionais e internacionais que revisan a situación de transición dixital no noso país en clave de xénero e pono en contexto co resto dos membros da UE27, un ano despois do inicio da pandemia.

 • Informe anual A Sociedade en Rede

  12 xaneiro 2021

  Ten o obxectivo de dar a coñecer un conxunto de datos da Sociedade da Información no mundo, Europa e España. No caso de España desagréganse os datos, por fogares, empresas e CCAA.

 • Informe anual do Sector do TIC, os medios e os servizos audiovisuais

  15 febreiro 2021

  Mostra as principais características estruturais do sector, o seu desenvolvemento e a súa evolución nos últimos 6 anos: o número de empresas que o compoñen, a cifra de negocio e o emprego xerado, así como os investimentos realizados.

 • Informe anual dos Contidos Dixitais en España

  15 febreiro 2021

  Presenta os principais datos da Industria dos Contidos Dixitais do noso país, así como as tendencias máis importantes de cada un dos sectores analizados.

 • Informes da área de Goberno Aberto

  07 marzo 2017

  Recolle periodicamente informes relacionados coas iniciativas de goberno aberto e os estudos de caracterización do Sector Infomediario para a reutilización da información do sector público.

 • Informes da área Empresas

  13 xuño 2017

  Recolle periodicamente estudos sobre o uso do TIC nas empresas españolas.

 • Informes da área Fogares e Cidadáns

  12 xuño 2017

  Recolle periodicamente estudos sobre o uso do TIC nos fogares, o uso de internet e o B2C en España

 • Tecnoloxías orientadas á mobilidade: orientación e tendencias.

  31 outubro 2014

  O ONTSI e a Fundación Vodafone España elaboraron este informe para valorar o grao de implantación do TIC móbiles, as vantaxes percibidas e as principais barreiras.

 • Informe sobre Cloud Computing. Retos e oportunidades

  01 maio 2012

  O primeiro informe do ONTSI sobre “cloud computing” ou “computación na nube” preséntase co obxectivo de analizar a situación actual e o impacto da tecnoloxía cloud computing en España, así como identificar oportunidades de crecemento e estratexias de adopción deste tipo de modelo tecnolóxico, con especial atención á peme española.

 • Informe Políticas Públicas Dixitais

  17 xuño 2021

  Informe que recompila as políticas dixitais, tanto globais como sectoriais, de Alemaña, Bélxica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda Países Baixos e Suecia: como afrontan os retos futuros, que estratexias desenvolveron ou como organizan a súa gobernación.

 • Indicadores de Xénero da Sociedade Dixital

  16 marzo 2021

  O Observatorio fai un percorrido no presente dossier polos principais indicadores de fontes nacionais e internacionais que revisan a situación de transición dixital no noso país en clave de xénero e pono en contexto co resto dos membros da UE27, un ano despois do inicio da pandemia.

 • Informe anual A Sociedade en Rede

  12 xaneiro 2021

  Ten o obxectivo de dar a coñecer un conxunto de datos da Sociedade da Información no mundo, Europa e España. No caso de España desagréganse os datos, por fogares, empresas e CCAA.

 • Informe anual do Sector do TIC, os medios e os servizos audiovisuais

  15 febreiro 2021

  Mostra as principais características estruturais do sector, o seu desenvolvemento e a súa evolución nos últimos 6 anos: o número de empresas que o compoñen, a cifra de negocio e o emprego xerado, así como os investimentos realizados.

 • Informe anual dos Contidos Dixitais en España

  15 febreiro 2021

  Presenta os principais datos da Industria dos Contidos Dixitais do noso país, así como as tendencias máis importantes de cada un dos sectores analizados.

 • Informes da área de Goberno Aberto

  07 marzo 2017

  Recolle periodicamente informes relacionados coas iniciativas de goberno aberto e os estudos de caracterización do Sector Infomediario para a reutilización da información do sector público.

 • Informes da área Empresas

  13 xuño 2017

  Recolle periodicamente estudos sobre o uso do TIC nas empresas españolas.

 • Informes da área Fogares e Cidadáns

  12 xuño 2017

  Recolle periodicamente estudos sobre o uso do TIC nos fogares, o uso de internet e o B2C en España

 • Tecnoloxías orientadas á mobilidade: orientación e tendencias.

  31 outubro 2014

  O ONTSI e a Fundación Vodafone España elaboraron este informe para valorar o grao de implantación do TIC móbiles, as vantaxes percibidas e as principais barreiras.

 • Informe sobre Cloud Computing. Retos e oportunidades

  01 maio 2012

  O primeiro informe do ONTSI sobre “cloud computing” ou “computación na nube” preséntase co obxectivo de analizar a situación actual e o impacto da tecnoloxía cloud computing en España, así como identificar oportunidades de crecemento e estratexias de adopción deste tipo de modelo tecnolóxico, con especial atención á peme española.