accesskey_mod_content

A edición 2019 do Índice de Datos Abertos, Útiles e Reutilizables do OCDE (OURdata Index) avalía a 33 países membros e socios, entre eles España, que en 2018 cubriron a enquisa “OECD Open Government Data Survey”. Trátase dun índice que analiza os elementos crave das políticas públicas de datos abertos, e que está estruturado en tres alicerces: a dispoñibilidade dos datos, a accesibilidade dos mesmos e o apoio gobernamental para a súa reutilización.

Neste índice España conseguiu unha puntuación global de 0,70 sobre 1. Situándose en 8ª posición do ranking, por encima da media do OCDE, establecida en 0,60.

Gráfico explicado no parágrafo anterior

En canto ao alicerce “Dispoñibilidade de Datos”, destácase que España se mantén como un dos países con mellores resultados en canto á dispoñibilidade de datasets de alto valor.

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas