accesskey_mod_content

Cooperació internacional

La cooperació internacional es desenvolupa al voltant de diferents qüestions que generalment tenen una aplicació o translació a l'àmbit nacional.
    

 • Relació de documents sobre Administració Electrònica a Europa

  09 desembre 2020

  Recull múltiples documents relacionats amb la implantació i el desenvolupament de l'Administració Electrònica a Europa

 • Estratègies d'administració electrònica en la Unió Europea

  09 desembre 2020

  La Comunicació de la Comissió “Modelant el futur digital d'Europa” estableix l'Estratègia Digital Europa per 2020-2025, que es desenvolupa en diverses accions com la “Estratègia Europea de Dades” o “El llibre blanc d'Intel·ligència Artificial”.

 • Interoperabilitat

  22 maig 2018

  La interoperabilitat és un element indispensable per a la cooperació i per a la realització pràctica, en general, dels serveis públics digitals europeus transfronterers i, en particular, de principis com el de 'solament una vegada'...

 • Accessibilitat

  18 gener 2019

  La publicació de la nova directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic marca les actuacions.

 • Reutilització de la informació

  15 novembre 2017

  En el transcurs de la seva activitat quotidiana, el Sector Públic crea, recopila i transmet una gran quantitat de dades i informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions. Aquesta informació és susceptible de ser reutilitzada pels ciutadans i les empreses, amb finalitats comercials o no, amb la finalitat de fomentar la transparència...

 • Pilots CIP-LSCP (i-SENS, STORK2, GEN6, ...)

  19 setembre 2013

  Els Pilots a gran escala (LSP - Large Scale Pilots) del Programa de Competitivitat i Innovació (CIP - Competitiviness and Innovation Program) de la Comissió Europea tenen com a objectiu involucrar a diferents actors europeus...

 • Relació de documents sobre Administració Electrònica a Europa

  09 desembre 2020

  Recull múltiples documents relacionats amb la implantació i el desenvolupament de l'Administració Electrònica a Europa

 • Estratègies d'administració electrònica en la Unió Europea

  09 desembre 2020

  La Comunicació de la Comissió “Modelant el futur digital d'Europa” estableix l'Estratègia Digital Europa per 2020-2025, que es desenvolupa en diverses accions com la “Estratègia Europea de Dades” o “El llibre blanc d'Intel·ligència Artificial”.

 • Interoperabilitat

  22 maig 2018

  La interoperabilitat és un element indispensable per a la cooperació i per a la realització pràctica, en general, dels serveis públics digitals europeus transfronterers i, en particular, de principis com el de 'solament una vegada'...

 • Accessibilitat

  18 gener 2019

  La publicació de la nova directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic marca les actuacions.

 • Reutilització de la informació

  15 novembre 2017

  En el transcurs de la seva activitat quotidiana, el Sector Públic crea, recopila i transmet una gran quantitat de dades i informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions. Aquesta informació és susceptible de ser reutilitzada pels ciutadans i les empreses, amb finalitats comercials o no, amb la finalitat de fomentar la transparència...

 • Pilots CIP-LSCP (i-SENS, STORK2, GEN6, ...)

  19 setembre 2013

  Els Pilots a gran escala (LSP - Large Scale Pilots) del Programa de Competitivitat i Innovació (CIP - Competitiviness and Innovation Program) de la Comissió Europea tenen com a objectiu involucrar a diferents actors europeus...