accesskey_mod_content

Relació de documents de desenvolupament de l'Administració Electrònica a Europa

Aquí pot trobar una relació de documents que han facilitat el desenvolupament de l'Administració Electrònica en la Unió Europea.

Fitxes de situació i evolució de l'administració Electrònica en la Unió Europea

Mercat Únic Digital
Europa 2020 i l'Agenda Digital per a Europa
Estratègia de Lisboa
Planes d'Acció d'Administració Electrònica
Declaracions ministerials
Els serveis públics europeus d'Administració Electrònica
L'avaluació del progrés en l'assoliment dels objectius
Accessibilitat
Estàndards
Identificació i signatura electrònica
Interoperabilitat
Seguretat
Xarxa Europea d'Administracions Públiques
Innovació, recerca i desenvolupament
Varis

Europa 2020 i l'Agenda Digital per a Europa

Planes d'Acció d'Administració Electrònica

Pla d'Acció Europeu d'Administració Electrònica 2016-2020

Comunicació de la Comissió al parlament europeu "Pla d'Acció Europeu sobre Administració Electrònica 2016-2020 - Accelerant la transformació digital de l'administració (COM(2016) 179 final)"(Obre en nova finestra) (en anglès).

Pla d'Acció Europeu d'Administració Electrònica 2011-2015

Pla d'Acció i2010

Pla d'Acció eEurope 2005

Pla d'Acció eEurope 2002

Declaracions ministerials

Els serveis públics europeus d'Administració Electrònica

L'avaluació del progrés en l'assoliment dels objectius

Accessibilitat

Estàndards

Identificació i signatura electrònica

Interoperabilitat

Xarxa Europea d'Administracions Públiques

Varis

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General