accesskey_mod_content

El Port@firmas ?s un servei per la integraci?n de la signatura en els fluxos de treball organitzatius. Permet la signatura de peticions utilitzant el client de signatura d'@signatura. Disposa d'un interf?cie d'acc?s? web a trav?s de navegador que permet realitzar totes les funcions tant de creaci?n de peticions de signatura com de signatura.

La creixent tend?ncia a utilitzar dispositius m?vils per connectar-se a internet fa necessari adaptar el portasignatures perqu? faciliti la signatura de peticions des de dispositius m?vils. Aix? afavorir? la ubiq?itat de la signatura i l'agilitat de la tramitaci?n administrativa.

Amb aquest objectiu el Ministeri?de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica?ha desenvolupat l'aplicaci?n per a dispositius m?vils "Port@firmas Movil", que permet visualitzar les peticions pendents de signatura, filtrar-les, i incorporar la signatura electr?nica al Port@firmas web. D'aquesta manera es facilita la implantaci?n dels serveis basats en signatura electr?nica, accessibles ara tambi?n a trav?s del canal m?vil, mantenint una experi?ncia d'usuari homog?nea i satisfact?ria.

Per a m?s informaci?n sobre el Port@firmas o com integrar la signa m?vil en les seves aplicacions pot consular la iniciativa relacionada:

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/portafirmas

El projecte Port@firmas ?s programari lliure.

Desc?rrega de l'aplicacion

L'aplicaci?n "Port@firmas movil" est? disponible per a plataformes amb sistema operatiu Android(Obre en nova finestra) i per a plataformes iOS(Obre en nova finestra) . La seva desc?rrega ?s gratu?ta des de Google Play o l'App Store d'Apple respectivament.

Podr? trobar els manuals d'aquestes APPs en el ?reva de desc?rregues de la soluci?n Portasignatures del CTT.

Acc?s Google play(Obre en nova finestra) ??????????????? Acc?s App Store(Obre en nova finestra)

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General