accesskey_mod_content

Implantaci?n da Lei 39/2015 e Lei 40/2015

A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com?n das Administraci?ns P?blicas(Abre en nova xanela) e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de R?gimen Jur?dico do Sector P?blico(Abre en nova xanela) ve?en configurar un escenario no que a tramitaci?n electr?nica debe constitu?r a actuaci?n habitual das Administraci?ns nas s?as m?ltiples vertentes de gesti?n interna, de relaci?n cos cidad?ns e de relaci?n daquelas entre s?.

 • ?Qu? supo?en as leis 39 e 40 no ?mbito TIC?

  As novas leis supo?en a transformaci?n dixital de todas as administraci?ns p?blicas.

 • Materiais de axuda

  Imaxe archivadores

  ?tiles para a implantaci?n das leis nas diferentes administraci?ns p?blicas.

 • Ferramentas

  Ferramentas da SGAD relacionadas coa implantaci?n das leis.

 • ?Qu? supo?en as leis 39 e 40 no ?mbito TIC?

  As novas leis supo?en a transformaci?n dixital de todas as administraci?ns p?blicas.

 • Imaxe archivadores
  Materiais de axuda

  ?tiles para a implantaci?n das leis nas diferentes administraci?ns p?blicas.

 • Ferramentas

  Ferramentas da SGAD relacionadas coa implantaci?n das leis.

0?Comentarios

Non hai comentarios

?
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral