accesskey_mod_content

Reutilització de la informació del Sector Públic

La reutilització de la informació del sector públic (RISP) consisteix en l'ús per part de persones físiques o jurídiques, de les dades generades i custodiats pels organismes del sector públic, amb finalitats comercials o no.

Sota aquest marc, l'any 2009 neix el Projecte Aporta amb l'objectiu de fomentar la cultura de la reutilització de la informació del sector públic i difondre el seu valor social i econòmic. Aporta es desenvolupa d'acord a les pautes marcades per l'estratègia de desenvolupament de l'economia i de societat digital del Govern d'Espanya, en 2009 el Pla Avanza i a partir de 2011 l'Agenda Agenda Digital per a Espanya(Obre en nova finestra) .

Reutilització de la informació del Sector Públic

La Reutilització de la Informació del Sector Públic (RISP) presenta un considerable potencial econòmic, ja que permet desenvolupar nous productes, serveis i mercats. Fomenta el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball en la indústria de continguts digitals. Addicionalment, la posada a la disposició de la informació pública per part de les Administracions Públiques incrementa la transparència administrativa, tenint un efecte de reforç dels valors democràtics i habilitant la participació ciutadana en les polítiques públiques.

El Projecte Aporta

Els objectius d'aquesta iniciativa nacional inclouen fomentar una cultura favorable a l'obertura de dades públiques, a través del portal datos.gob.es(Obre en nova finestra) ; facilitar que les administracions realitzin aquesta obertura i impulsar el mercat de la reutilització de la informació pública.

cal destacar que les actuacions realitzades en el marc del Projecte Aporta compleixen amb les directrius del World Wide Web Consortium(Obre en nova finestra) (W3C), organisme encarregat de vetllar pel desenvolupament d'estàndards oberts, lliures i interoperables.

Portal datos.gob.es

El lloc web datos.gob.es(Obre en nova finestra) és el portal de caràcter nacional que organitza i gestiona el Catàleg d'Informació Pública del Sector Públic amb més de 342.000 visites des del seu llançament fins a setembre de 2014.

Fins a aquesta data, aquesta plataforma alberga 2.569 conjunts de dades de més de 100 organismes de l'administració central, autonòmica i local; oferint eines que permeten la federació i sincronització efectiva d'altres catàlegs open data existents a Espanya.

A més, datos.gob.es és el canal a través del com es divulguen les novetats(Obre en nova finestra) i avanços(Obre en nova finestra) sobre la matèria, així com el canal on estan disponibles materials formatius(Obre en nova finestra) , de sensibilització i conscienciació sobre el valor de la reutilització de la informació pública.

Guies i materials formatius

Amb la finalitat de ser un manual de referència per a Administracions, entitats privades i ciutadans interessats en la reutilització de la informació pública s'han desenvolupat dues guies i nombres materials formatius complementaris: 

Catàleg d'Informació Pública

L'engegada a l'octubre de 2011 del Catàleg d'informació pública reutilitzable albergat al portal datos.gob.es(Obre en nova finestra) , equiparable als portals Open Data existents als països més avançats, permeten consolidar dia a dia la comunitat datos.gob.es donant cabuda a ciutadans, empreses i administracions.

L'objectiu del catàleg és facilitar als ciutadans i empreses la identificació i accés dels conjunts de dades disponibles al portal datos.gob.es per afavorir, d'aquesta manera, la reutilització d'aquesta informació.

El Catàleg ha estat guardonat per la plataforma LAPSI al gener de 2012 com el portal més amigable d'informació pública de la Unió Europea.

Formació i assessorament

Per assegurar el compliment de la normativa vigent en matèria de reutilització, el Projecte Aporta ve oferint, des d'octubre de 2012, suport i assessorament RISP a organismes públics(Obre en nova finestra) , tant de forma telemàtica com a presencial. A través d'aquest servei, s'han atès més d'1.500 consultes i s'han realitzat 120 visites presencials en les quals s'han resolt dubtes de caràcter operatiu i tècnic.

Durant les sessions formatives presencials dirigides als responsables RISP dels Organismes Públics han assistit més de 230 participants.

Esdeveniments Open Data

Des del seu el llançament l'any 2009, el Projecte Aporta porta organitzant diversos esdeveniments i conferències per fomentar la cultura de reutilització d'informació pública a nivell nacional. Anualment s'organitza un encontre dirigit al sector públic i privat; referent en el sector open data a nivell nacional. El passat 14 de gener de 2014 va tenir lloc la seva quarta edició sota el títol Trobo Aporta : El valor de les dades obertes i fòrum sectorial turisme. L'esdeveniment va reunir a més de 200 professionals i les seves sessions van tenir com a objectiu l'intercanvi d'experiències relatives a l'obertura de dades públiques i la seva reutilització en pro del desenvolupament de negoci i l'augment de la transparència en les polítiques públiques.

Fòrum de col·laboració públic privat

En el marc del projecte Aporta s'engega al juny de 2013 el fòrum de col·laboració públic-privat per impulsar la cooperació en el marc de la reutilització de la informació del Sector Públic (Fòrum CPP-RISP). Amb la participació dels ministeris d'Indústria, Energia i Turisme i d'Hisenda i Administracions Públiques, així com diverses entitats i associacions vinculades al sector tecnològic, es treballa de forma conjunta en el disseny d'un entorn global viable d'accés a les dades públiques de cara a la seva reutilització, facilitant obtenir dels mateixos tot el seu potencial valor econòmic i social.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General