accesskey_mod_content

Reutilitzaci�� de la informaci�� del Sector P��blic

La reutilitzaci�� de la informaci�� del sector p��blic (RISP) consisteix en l'��s per part de persones f��siques o jur��diques, de les dades generades i custodiats pels organismes del sector p��blic, amb finalitats comercials o no.

Sota aquest marc, l'any 2009 neix el Projecte Aporta amb l'objectiu de fomentar la cultura de la reutilitzaci�� de la informaci�� del sector p��blic i difondre el seu valor social i econ��mic. ��

Reutilitzaci�� de la informaci�� del Sector P��blic

La Reutilitzaci�� de la Informaci�� del Sector P��blic (RISP) presenta un considerable potencial econ��mic, ja que permet desenvolupar nous productes, serveis i mercats. Fomenta el desenvolupament econ��mic i la creaci�� de llocs de treball en la ind��stria de continguts digitals. Addicionalment, la posada a la disposici�� de la informaci�� p��blica per part de les Administracions P��bliques incrementa la transpar��ncia administrativa, tenint un efecte de refor�� dels valors democr��tics i habilitant la participaci�� ciutadana en les pol��tiques p��bliques.

La iniciativa Aporta

Els objectius d'aquesta iniciativa nacional inclouen fomentar una cultura favorable a l'obertura de dades p��bliques, a trav��s del portal datos.gob.es ; facilitar que les administracions realitzin aquesta obertura i impulsar el mercat de la reutilitzaci�� de la informaci�� p��blica.

Portal datos.gob.es

El lloc web datos.gob.es ����s el portal de car��cter nacional que gestiona el Cat��leg d'Informaci�� P��blica del Sector P��blic. Constitueix un punt ��nic d'acc��s a les dades que l'administraci�� p��blica espanyola posa a disposici�� per a la seva reutilitzaci��.

Aquesta plataforma alberga m��s de 25.000 ��conjunts de dades�� de 300 organismes de l'administraci�� central, auton��mica i local; oferint eines que permeten la federaci�� i sincronitzaci�� efectiva d'altres cat��legs open data existents a Espanya.

A m��s, datos.gob.es ��s el canal a trav��s del com es divulguen les novetats i avan��os sobre la mat��ria, aix�� com el canal on estan disponibles materials formatius , de sensibilitzaci�� i conscienciaci�� sobre el valor de la reutilitzaci�� de la informaci�� p��blica.

Guies i materials formatius

Amb la finalitat de ser un manual de refer��ncia per a Administracions, entitats privades i ciutadans interessats en la reutilitzaci�� de la informaci�� p��blica s'han desenvolupat ��nombroses guies i materials formatius. Aquests continguts es troben disponibles al portal datos.gob.es . ��Resulten d'especial inter��s les unitats did��ctiques elaborades per la iniciativa Aporta dissenyades per entendre els conceptes b��sics del moviment open data, con��ixer bones pr��ctiques en la implementaci�� de pol��tiques de dades obertes i la seva reutilitzaci��, pautes metodol��giques per a l'obertura, normatives t��cniques com DCAT-AP i NTI-RISP o l'��s d'eines de tractament de dades.

Cat��leg d'Informaci�� P��blica

L'engegada a l'octubre de 2011 del Cat��leg d'informaci�� p��blica reutilitzable, albergat al portal datos.gob.es , permet consolidar dia a dia la comunitat datos.gob.es donant cabuda a ciutadans, empreses i administracions.

L'objectiu del cat��leg ��s facilitar als ciutadans i empreses la identificaci�� i acc��s dels conjunts de dades disponibles al portal datos.gob.es per afavorir, d'aquesta manera, la reutilitzaci�� d'aquesta informaci��.

El Cat��leg ha estat guardonat per la plataforma LAPSI al gener de 2012 com el portal m��s amigable d'informaci�� p��blica de la Uni�� Europea.

Esdeveniments Open Data

Des del seu llan��ament l'any 2009, la Iniciativa Aporta porta organitzant diversos esdeveniments i confer��ncies per fomentar la cultura de reutilitzaci�� d'informaci�� p��blica a nivell nacional. Anualment s'organitza un esdeveniment conegut com a Encontre Aporta , dirigit al sector p��blic i privat, on s'intercanvien experi��ncies i bones pr��ctiques en dades obertes i reutilitzaci�� de la informaci��.

Tamb�� es duen a terme iniciatives per fomentar la innovaci�� com els Desafiaments Aporta que tenen com a objectiu identificar noves idees i prototips basats en dades obertes del sector p��blic.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General