accesskey_mod_content

Reutilització de la informació del Sector Públic

La reutilització de la informació del sector públic (RISP) consisteix en l'ús per part de persones físiques o jurídiques, de les dades generades i custodiats pels organismes del sector públic, amb finalitats comercials o no.

Sota aquest marc, l'any 2009 neix el Projecte Aporta amb l'objectiu de fomentar la cultura de la reutilització de la informació del sector públic i difondre el seu valor social i econòmic.  

Reutilització de la informació del Sector Públic

La Reutilització de la Informació del Sector Públic (RISP) presenta un considerable potencial econòmic, ja que permet desenvolupar nous productes, serveis i mercats. Fomenta el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball en la indústria de continguts digitals. Addicionalment, la posada a la disposició de la informació pública per part de les Administracions Públiques incrementa la transparència administrativa, tenint un efecte de reforç dels valors democràtics i habilitant la participació ciutadana en les polítiques públiques.

La iniciativa Aporta

Els objectius d'aquesta iniciativa nacional inclouen fomentar una cultura favorable a l'obertura de dades públiques, a través del portal datos.gob.es ; facilitar que les administracions realitzin aquesta obertura i impulsar el mercat de la reutilització de la informació pública.

Portal datos.gob.es

El lloc web datos.gob.es  és el portal de caràcter nacional que gestiona el Catàleg d'Informació Pública del Sector Públic. Constitueix un punt únic d'accés a les dades que l'administració pública espanyola posa a disposició per a la seva reutilització.

Aquesta plataforma alberga més de 25.000  conjunts de dades  de 300 organismes de l'administració central, autonòmica i local; oferint eines que permeten la federació i sincronització efectiva d'altres catàlegs open data existents a Espanya.

A més, datos.gob.es és el canal a través del com es divulguen les novetats i avanços sobre la matèria, així com el canal on estan disponibles materials formatius , de sensibilització i conscienciació sobre el valor de la reutilització de la informació pública.

Guies i materials formatius

Amb la finalitat de ser un manual de referència per a Administracions, entitats privades i ciutadans interessats en la reutilització de la informació pública s'han desenvolupat  nombroses guies i materials formatius. Aquests continguts es troben disponibles al portal datos.gob.es .  Resulten d'especial interès les unitats didàctiques elaborades per la iniciativa Aporta dissenyades per entendre els conceptes bàsics del moviment open data, conèixer bones pràctiques en la implementació de polítiques de dades obertes i la seva reutilització, pautes metodològiques per a l'obertura, normatives tècniques com DCAT-AP i NTI-RISP o l'ús d'eines de tractament de dades.

Catàleg d'Informació Pública

L'engegada a l'octubre de 2011 del Catàleg d'informació pública reutilitzable, albergat al portal datos.gob.es , permet consolidar dia a dia la comunitat datos.gob.es donant cabuda a ciutadans, empreses i administracions.

L'objectiu del catàleg és facilitar als ciutadans i empreses la identificació i accés dels conjunts de dades disponibles al portal datos.gob.es per afavorir, d'aquesta manera, la reutilització d'aquesta informació.

El Catàleg ha estat guardonat per la plataforma LAPSI al gener de 2012 com el portal més amigable d'informació pública de la Unió Europea.

Esdeveniments Open Data

Des del seu llançament l'any 2009, la Iniciativa Aporta porta organitzant diversos esdeveniments i conferències per fomentar la cultura de reutilització d'informació pública a nivell nacional. Anualment s'organitza un esdeveniment conegut com a Encontre Aporta , dirigit al sector públic i privat, on s'intercanvien experiències i bones pràctiques en dades obertes i reutilització de la informació.

També es duen a terme iniciatives per fomentar la innovació com els Desafiaments Aporta que tenen com a objectiu identificar noves idees i prototips basats en dades obertes del sector públic.