accesskey_mod_content

Certificación

Contén diferentes certificacións do cumprimento da accesibilidade

As páxinas de Internet das administracións públicas deben conter unha declaración de accesibilidade (xeralmente nun apartado denominado Accesibilidade) na que de forma clara indíquese a información sobre o grao de accesibilidade das mesmas, a data en que se fixo a revisión do nivel de accesibilidade declarado e un método de contacto para comunicar incidencias de accesibilidade. Con todo esta declaración non ten porqué estar asociada a un proceso de certificación.

O cumprimento das normas de accesibilidade pode ser certificado (opcionalmente) a través de organismos de certificación. Concretamente no ámbito español existen a certificación española de accesibilidade. Tamén existen diferentes empresas que tras realizar un proceso de auditoría de accesibilidade dun portal web ofrecen a posibilidade de incluír no portal os seus selos de accesibilidade particulares.

Certificación española de accesibilidade

Esta certificación baséase no cumprimento da norma UNE 139803:2012 e ofrece dous tipos de certificacións:

  • Certificado de conformidade: Certifica que o sitio web cumpre os requisitos da norma de referencia no momento de concesión do certificado, pero non leva auditoría de seguimento anual. Por iso non se concede licenza de uso de marca.
  • Certificado de Accesibilidade TIC (Sitios web): AENOR(Abre en nova xanela) certifica que o sitio web cumpre coas pautas de accesibilidade da devandita norma. Pero ademais, mediante a realización de auditorías de seguimento, asegura que mantén no tempo o seu nivel de accesibilidade. Por iso concédese tamén a licenza de uso da marca N de Accesibilidade TIC.

Logo AENOR(Abre en nova xanela)

Certificacións de empresas

ILUNION Tecnoloxía e Accesibilidade(Abre en nova xanela) , empresa do ONCE e a súa Fundación, emite a nivel internacional diferentes certificacións para os sitios e servizos baseados en tecnoloxía web. Ademais, tamén certifica a accesibilidade de aplicacións móbiles nativas, baseadas nos sistemas operativos iOS e Android, que son os únicos que ofrecen na actualidade características básicas de accesibilidade.

As certificacións baséanse nas Pautas de Accesibilidade para o Contido na Web 2.0 (WCAG 2.0), definidas polo W3C e toma como referencia para o proceso de certificación a Metodoloxía Unificada de Avaliación da Accesibilidade Web (UWEM) (actualizada para garantir a compatibilidade con WCAG 2.0 e UNE 139803:2012).

Os distintivos emitidos por ILUNION van asociados a un proceso de certificación que garante o mantemento do nivel alcanzado, posto que se realizan auditorías semestrais de accesibilidade durante os 2 anos de vixencia do selo.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral