accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Vídeo: Informe xerado polo Observatorio de Accesibilidade Web

Este vídeo explica, de forma resumida, como utilizar un Informe de accesibilidade web xerado polo Observatorio de accesibilidade web.

No vídeo acláranse puntos sobre os este informes, tales como:

  • Quen son os destinatarios destes informes.
  • Estes informes conteñen datos estimados.
  • É necesario complementar estes informes cunha revisión manual experta do resto de requisitos de accesibilidade.
  • Que pasos dar cando se recibe un destes informes, explicando os apartados, gráficas e táboas máis importantes dos informes.