accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Vídeo: O Real Decreto de accesibilidade de sitios web e APPs do Sector Público

Este vídeo explica, de forma resumida, as diferentes novidades que introduce o Real Decreto 1112/2018.

No vídeo acláranse puntos sobre o Real Decreto, tales como:

  • Os cambios máis significativos que se introducen con respecto á lexislación anterior.
  • Prazos de entrada en vigor.
  • Ámbito de actuación e que elementos están afectados por el.
  • Accións a desenvolves por parte das unidades responsables de accesibilidade das Administracións Públicas.