accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Vídeo: Monitorización do Real Decreto de Accesibilidade de sitios web e APPs do Sector Público

Este vídeo aborda aspectos sobre o seguimento e a monitorización que se terá que levar a cabo co fin de comprobar a conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles cos requisitos de accesibilidade esixidos polo R.D. 1112/2018 e a presentación de informes ante a Comisión Europea.

No vídeo acláranse puntos sobre a monoitorización do Real Decreto de Accesibilidade nos sitios web e APPs do Sector Público, tales como:

  • Os tipos de informes que se xeran.
  • O prazo para ter o primeiro Informe de Avaliación de Accesibilidade.
  • Os prazos de revisión da avaliación.
  • A tipoloxía de informe que se require segundo o tipo de organismo.
  • Como se coordinarán os Organismos.
  • A remisión dos Informes á Comisión Europea.

0 Comentarios

Non hai comentarios