accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Seguimento e presentación de informes

A seguir detállanse os condicionantes e implicacións para todos os actores participantes no proceso de revisión e seguimento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade:

Revisións do Organismo de Seguimento e Presentación de Informes

A Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) establece a metodoloxía de seguimento e as disposicións para a presentación de informes que terán que cumprir os Estados Membros para realizar o seguimento a nivel nacional do cumprimento dos requisitos da directiva e realizar o reporte periódico cada 3 anos á Comisión Europea.

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (competencias transferidas desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública) será o órgano encargado de realizar o seguimento e presentación de informes ante a Comisión Europea. Este órgano:

  • Poderá comprobar periodicamente o estado de situación con respecto á conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público cos requisitos de accesibilidade, baseándose na metodoloxía aprobada na Decisión 2018/1524 da Comisión Europea.
  • Poderá realizar verificacións sobre mostras aleatorias con respecto á exactitude dos informes de revisión da accesibilidade xerados polas entidades obrigadas.
  • Presentará á Comisión Europea antes do 23 de decembro de 2021 e posteriormente cada tres anos, un informe sobre o resultado do seguimento que se fará público en formato accesible.

A Comisión Europea establece 2 métodos de revisión que deberán aplicar os Estados Membros:

Coordinación

Para axudar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital nestas tarefas deberán colaborar con el a Rede de Contactos de Accesibilidade Dixital das Administracións Públicas, todas as Unidades responsables de accesibilidade, todos os actores implicados nas diferentes actividades de revisión da accesibilidade, procedemento de reclamación, promoción e concienciación, formación, e coordinación previstas no R.D. 1112/2018.

Para a definición dos modelos, condicionantes e procedementos que permitan coñecer regularmente e informar sobre estas materias, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital poderá contar coa participación de:

  • A Rede de Contactos de Accesibilidade Dixital das Administracións Públicas.
  • Os órganos de coordinación en materia de tecnoloxías da información da Administración Xeral do Estado previstos no Real Decreto 806/2014, de o 19 de setembro.
  • A Comisión Sectorial de Administración Electrónica establecida na disposición adicional novena da Lei 40/2015, de o 2 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
  • O Comité Técnico Estatal Da Administración Xudicial Electrónica establecido no artigo 44 da Lei 18/2011, de o 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza.

Seguimento e presentación de informes no primeiro período 2020-2021

Seguimento e presentación de informes no primeiro período 2020-2021

Seguimento e presentación de informes desde o 2022 en diante

Seguimento e presentación de informes desde o 2022 en diante

0 Comentarios

Non hai comentarios