accesskey_mod_content

A declaración de accesibilidade é o apartado dun sitio web onde se indica o nivel de accesibilidade do mesmo e información adicional respecto diso.

As entidades responsables das webs e aplicacións para móbiles deberán proporcionar unha declaración de accesibilidade detallada, exhaustiva e clara sobre a conformidade dos seus respectivos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles co disposto en o Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela)  que traspón ao ordenamento xurídico español a  Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) .

Dita declaración de accesibilidade deberá:

  • ser actualizada periodicamente, como mínimo unha vez ao ano, ou cada vez que se realice unha revisión de accesibilidade.
  • publicarse, no caso dos sitios web, no sitio web correspondente estando dispoñible o seu acceso desde todas as páxinas do sitio web cunha ligazón denominada “Accesibilidade” ou o seu equivalente no idioma no que se atope dispoñible a páxina.
  • estar dispoñible, no caso das aplicacións para dispositivos móbiles, no sitio web da entidade obrigada que desenvolvese a aplicación concreta para dispositivos móbiles xunto coa ligazón para a súa descarga ou ben se facilitará xunto con outra información dispoñible ao descargar a aplicación das plataformas de distribución de aplicacións.
  • estar nun formato accesible
  • deberase realizar conforme ao modelo europeo fixado a través da Decisión 2018/1523(Abre en nova xanela) respectando todos os condicionantes nel establecidos. Este modelo entrou en vigor o día 1 de novembro de 2018. Se quere ver un exemplo de declaración de accesibilidade, pode visitar a nosa  Declaración de Accesibilidade actualizada e adaptada á devandita decisión de execución.

O RD 1112/2018 habilita para xerar un modelo específico nacional, compatible co europeo. Con todo, dado que o modelo europeo é suficientemente detallado non se prevé, actualmente, a xeración dun novo modelo e aplicarase tal e como indicaba a disposición transitoria única o modelo europeo.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral