accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Declaracións de accesibilidade

A declaración de accesibilidade é o apartado dun sitio web onde se indica o nivel de accesibilidade do mesmo e información adicional respecto diso.

As entidades responsables das webs e aplicacións para móbiles deberán proporcionar unha declaración de accesibilidade detallada, exhaustiva e clara sobre a conformidade dos seus respectivos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles co disposto en o Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela)  que traspón ao ordenamento xurídico español a  Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) .

Dita declaración de accesibilidade deberá:

  • ser actualizada periodicamente, como mínimo unha vez ao ano, ou cada vez que se realice unha revisión de accesibilidade.
  • publicarse, no caso dos sitios web, no sitio web correspondente estando dispoñible o seu acceso desde todas as páxinas do sitio web cunha ligazón denominada “Accesibilidade” ou o seu equivalente no idioma no que se atope dispoñible a páxina.
  • estar dispoñible, no caso das aplicacións para dispositivos móbiles, no sitio web da entidade obrigada que desenvolvese a aplicación concreta para dispositivos móbiles xunto coa ligazón para a súa descarga ou ben se facilitará xunto con outra información dispoñible ao descargar a aplicación das plataformas de distribución de aplicacións.
  • estar nun formato accesible
  • deberase realizar conforme ao modelo europeo fixado a través da Decisión 2018/1523(Abre en nova xanela) respectando todos os condicionantes nel establecidos. Este modelo entrou en vigor o día 1 de novembro de 2018.

Instrucións para realizar as Declaracións de accesibilidade

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (competencias transferidas desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública) elaborou recomendacións para facilitar a elaboración da declaración de accesibilidade conforme ao modelo europeo por parte dos organismos do sector público.

Modelos de Declaración de Accesibilidade noutros idiomas

A seguir atopará o modelo de declaración de accesibilidade europeo traducido ás distinas linguas cooficiais e preparadas en colaboración cos diferentes gobernos autonómicos onde dita lingua é oficial.

Ademais, a Comisión Europea, publicou o modelo de declaración de accesibilidade en todos os idiomas oficiais da Unión Europea(Abre en nova xanela) . Destácanse aquí aqueles que poden ser de maior utilidade nos sitios web españois.

0 Comentarios

Non hai comentarios

 

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas