accesskey_mod_content

Comisións Ministeriais de Administración Dixital (CMADs)

Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación*

13 agosto 2016

Orde AEC/1372/2016, de 19 de xullo, pola que se crea e regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (CMAD) BOE: núm. 195, de 13/08/2016

 • NOTA: Derroga Orde AEC/338/2007, de 12 de febreiro(Abre en nova xanela) , pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Electrónica do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación

 • Novo *Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Xustiza

10 agosto 2016

Orde JUS/1362/2016, de 3 de agosto, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Xustiza e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 192, de 10/08/2016

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Defensa

09 outubro 2015

Orde DEF/2071/2015, de 5 de outubro, pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Defensa (CMAD). BOE: núm. 242, de 9 de outubro de 2015

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Facenda e Función Pública*

17 marzo 2015

Orde HAP/444/2015, de 13 de marzo, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 65 de 17/03/2015

 • NOTA: Derroga Orde HAP/847/2012, de 25 de abril(Abre en nova xanela) reguladora da CMAE do ministerio de Facenda e Administracións Públicas

 • Novo *Ministerio de Facenda.
  Novo *Ministerio de Política Territorial e Función Pública

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Fomento

28 xullo 2015

Orde FOM/1522/2015, de 15 de xullo, pola que se crea e regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Fomento (CMAD) BOE: núm. 179, de 28/07/2015

 • NOTA: Derroga Orde FOM/716/2009, de 4 de marzo(Abre en nova xanela) , pola que se regula a composición e funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Electrónica do Ministerio de Fomento

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte*

17 outubro 2017

Orde ECD/994/2017, de 10 de outubro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións.BOE núm. 250, de 17/10/2017

 • NOTA: Derroga a Orde ECD/153/2013, de 25 de xaneiro(Abre en nova xanela) , CMAE do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
 • Novo *Ministerio de Educación e Formación Profesional
  Novo *Ministerio de Cultura e Deporte
  Novo *Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades
 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Emprego e Seguridade Social*

08 xullo 2015

Orde ESS/1355/2015, de 25 de xuño, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Emprego e Seguridade Social (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 162, de 08/07/2015

 • NOTA: Derroga a Orde TIN/3155/2011, de 8 de novembro (Abre en nova xanela) reguladora da CMAE do ministerio de Ministerio de Traballo e Inmigración.

 • Novo *Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital*

30 abril 2018

Orde ETU/433/2018, de 17 de abril, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital no Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital (CMAD) e regúlase a súa composición e funcionamento.
BOE: núm. 104, de 30/04/2018

 • NOTA: Derroga Orde IET/919/2015, de 12 de maio(Abre en nova xanela)

 • Novo *Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
  Novo *Ministerio de Economía e Empresa
  Novo *Ministerio para a Transición Ecolóxica
   

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente*

25 xuño 2015

Orde AAA/1231/2015, de 17 de xuño, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións. BOE: núm. 151, de 25/06/2015

 • NOTA: Derroga Orde AAA/2200/2012, de 8 de outubro(Abre en nova xanela) , pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Electrónica do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e regúlanse a súa composición e funcións

 • Novo *Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
  Novo *Ministerio para a Transición Ecolóxica 

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais*

16 xaneiro 2018

Orde PRA/10/2018, de 11 de xaneiro, pola que se regula a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais (CMAD).
BOE: núm. 14, de 16/01/2018

 • NOTA: Derroga a Orde PRE/149/2015, de 4 de febreiro(Abre en nova xanela)  

 • Novo *Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade
  Novo *Ministerio de Política Territorial e Función Pública

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Economía e Empresa

05 febreiro 2019

Orde ECE/91/2019, de 31 de xaneiro, pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Economía e Empresa (CMAD) e regúlase a súa composición e funcións.
BOE: núm. 31, de 05/02/2019

 • NOTA: Derroga a Orde ECC/692/2016, de 3 de maio(Abre en nova xanela) , pola que se crea a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Economía e Competitividade.

 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade*

17 setembro 2015

Orde SSI/1870/2015, de 10 de setembro, pola que se crea e regula o funcionamento da Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (CMAD) BOE: núm. 223, de 17/09/2015

 • NOTA: Derroga a  Orde de 9 de novembro de 1991(Abre en nova xanela) pola que se regula a Comisión de Informática do Ministerio de Sanidade e Consumo.

 • Novo *Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

 • Cooperación interadministrativa