accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Foral de Navarra

Selección de leis e normativa da Comunidade Foral de Navarra.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

NAVARRA [Lei foral de modificación da Lei foral 11/2012, da Transparencia e do goberno aberto]

06 novembro 0014

Lei foral 5/2016, do 28 de abril, de modificación da Lei Foral 11/2012, do 21 de xuño, da Transparencia e do Goberno Aberto. BON: núm. 88 de 09/05/2016

 • NOTA: Artigo 71. 1 Créase o Consello de Transparencia de Navarra

 • Goberno aberto

NAVARRA [Decreto Foral 30/2015, dixitalización de documentos]

05 xuño 2015

Decreto Foral 30/2015, do 20 de maio, polo que se regula a dixitalización de documentos a copia e conversión de documentos electrónicos no ámbito da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus Organismos Públicos. BON: núm. 108 de 05/06/2015

 • Servizos electrónicos

NAVARRA [Lei Foral 20/2014, impulso da notificación electrónica]

24 novembro 2014

Lei Foral 20/2014, do 12 de novembro, pola que se modifica parcialmente a Lei Foral 13/2000, do 14 de decembro, Xeral Tributaria, con obxecto de impulsar a notificación electrónica no ámbito tributario de Navarra. BON: núm. 230 de 24/11/2014

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

NAVARRA. Consellería de Presidencia, Xustiza e Interior

20 novembro 2014

Orde Foral 214/2014, do 11 de novembro, do Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Interior, pola que se aproba a implantación do procedemento electrónico de xestión dos procedementos en materia de contratación pública na Administración da Comunidade Foral de Navarra. BON: núm. 228, de 20/11/2014 

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

NAVARRA [Lei Foral 11/2012, de transparencia]

28 xuño 2012

Lei Foral 11/2012, do 21 de xuño, da Transparencia e do Goberno Aberto. BON: Núm. 125, de 28/06/2012

 • Goberno aberto

NAVARRA [Lei Foral 2/2011, código de bo goberno]

28 marzo 2011

Lei Foral 2/2011, do 17 de marzo, pola que se establece un código de bo goberno. BON: 28/03/2011

 • Goberno aberto

NAVARRA [Decreto Foral 70/2008, do Rexistro Xeral Electrónico]

09 xullo 2008

Decreto Foral 70/2008, do 23 de xuño, do Rexistro Xeral Electrónico da Administración da Comunidade Foral de Navarra. BON: 09/07/2008

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

NAVARRA [Lei Foral 11/2007, implantación da Administración Electrónica]

18 abril 2007

Lei Foral 11/2007, do 4 de abril, para a implantación da Administración Electrónica na Administración da Comunidade Foral de Navarra. BON: 18/04/2007 tamén publicada en BOE: BOE: 09/05/2007(Abre en nova xanela)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Cidadán

NAVARRA [Lei Foral 21/2005, calidade de servizos públicos]

09 xaneiro 2006

Lei Foral 21/2005, do 29 de decembro, de avaliación das políticas públicas e da calidade dos servizos públicos. BON: 09/01/2006

 • Goberno aberto