accesskey_mod_content

Normativa da Comunitat Valenciana

Selección de leis e normativa da Comunitat Valenciana.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Xustiza e Administracións Públicas

14 outubro 2010

Decreto 165/2010, do 8 de outubro, do Consell, polo que se establecen medidas de simplificación e de redución de cargas administrativas nos procedementos xestionados pola administración da Generalitat e o seu sector público. DOCV: 14/10/2010

  • NOTA: crea a Sede Electrónica da Generalitat que permite á cidadanía realizar todas as actuacións, procedementos e servizos que teñan relación coa Generalitat por medios electrónicos.

  • Servizos electrónicos
  • Infraestruturas e servizos comúns

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Infraestruturas e Transporte

18 febreiro 2004

Decreto 18/2004, do 13 de febreiro, do Consell de la Generalitat, de creación do Rexistro Telemático da Generalitat e regulación das notificacións telemáticas da Generalitat. DOCV: 18/02/2004

  • Servizos electrónicos
  • Infraestruturas e servizos comúns