accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Autónoma de Canarias

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Canarias.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

24 xuño 2016

Orde do 16 de xuño de 2016, pola que se regula a organización e funcionamento do rexistro de solicitudes de acceso á información pública. (Segundo dita a Lei 12/2014, do 26 de decembro(Abre en nova xanela) , de transparencia e de acceso á información pública) BOC: Núm. 121 de 24/06/2016

 • Goberno aberto

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

18 maio 2016

Orde do 9 de maio de 2016, pola que se regula o sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas no ámbito da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias e os seus organismos públicos dependentes. BOC: Núm. 95 de 18/05/2016

 • Servizos electrónicos

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

13 maio 2015

Decreto 68/2015, do 30 de abril, polo que se establece o marco xeral para a innovación e mellora dos servizos públicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias. BOC: Núm. 90 de 13/05/2015

 • NOTA: Para o asesoramento, impulso e coordinación do marco xeral previsto neste Decreto créase, coa natureza de grupo de traballo, o Comité Interdepartamental para a Innovación e Mellora, que terá como fin último a innovación e mellora continua dos servizos públicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.

 • Cooperación interadministrativa

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

11 maio 2015

Orde do 30 de abril de 2015, -Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade - pola que se aproba a política de identificación e autenticación no ámbito da administración electrónica da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.
BOC: Núm. 88 de 11/05/2015

 • Identidade e Firma electrónica
 • Interoperabilidade
 • Seguridade

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

27 febreiro 2015

Orde do 23 de febreiro de 2015, Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade  pola que se aproba a política de xestión de documentos electrónicos e arquivo electrónico da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias. BOC: Núm. 40 de 27/02/2015

icona frecha  Ver en PAe Sección: Arquivo electrónico

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade

CANARIAS. Consellería de Economía, Facenda e Seguridade

05 xaneiro 2015

Orde do 22 de decembro de 2014, pola que se crea o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias e regúlase a tramitación da factura electrónica. BOC: Núm. 2 de 05/01/2015

 • Desenvolvemento de Sistemas

CANARIAS.Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

09 xuño 2014

Orde do 29 de maio de 2014, pola que se aproba a Política de Seguridade da Información da Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade no ámbito da Administración Electrónica.
BOC: Núm. 109 de 09/06/2014

 • Seguridade

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade

09 agosto 2013

Orde do 31 de xullo de 2013, pola que se establece o marco común e as directrices básicas da política de seguridade da información no ámbito da Administración Electrónica da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.
BOC: Núm. 153 de 09/08/2013

 • Seguridade

CANARIAS. Presidencia de Goberno

04 outubro 2012

Resolución do 3 de agosto de 2012, pola que se dispón a publicación do Acordo polo que se aproba a Estratexia para a Modernización e Mellora dos Servizos Públicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias 2012-2014. BOC Nº 195 de 04/10/2012 

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Seguridade

14 febreiro 2011

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se regula a utilización dos medios electrónicos na Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias BOC: 14/02/2011

 • Servizos electrónicos

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Seguridade

03 xaneiro 2011

Orde do 23 de decembro de 2010, pola que se aproba o Programa Anual de Accións para a modernización da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias para o ano 2011

A N E X Ou : Programa anual de accións para a modernización ...para 2011 [conforme ao documento]: “Accións para a Modernización da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias”.- 1 pdf de 17 p. BOC: 03/01/2011

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns

CANARIAS. [Lei 5/2010, de participación cidadá]

30 xuño 2010

Lei 5/2010, do 21 de xuño, Canaria de Fomento á Participación Cidadá BOC: 30/06/2010

 • Goberno aberto

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Seguridade

15 abril 2010

Orde de 8 abril de 2010, da Consellería de Presidencia, Xustiza e Seguridade, pola que se crea e regula o Rexistro Xeral Electrónico da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias. BOC: núm. 73 de 15/04/2010

 • Servizos electrónicos

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Seguridade

06 outubro 2009

ORDE do 29 de setembro de 2009, pola que se aproba o Programa Anual de Accións para a modernización da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias para o ano 2010. BOC: 06/10/2009

 • Servizos electrónicos

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Seguridade

29 setembro 2008

ORDE do 25 de setembro de 2008, pola que se aproba o Programa Anual de Accións para a modernización da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias para o ano 2009. BOC: 29/09/2008

 • Servizos electrónicos

CANARIAS. Consellería de Presidencia, Xustiza e Seguridade

02 maio 2008

Acordo polo que se aproban as “ACCIÓNS PARA A MODERNIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS”. Anualmente, a iniciativa de todas as Consellerías, aprobarase o Programa Anual de Accións, que deberán estar aliñadas co conxunto de Eixos e Programas definidos neste documento. BOC:02/05/2008

 • Servizos electrónicos

CANARIAS. Consellería de Presidencia e Xustiza

26 febreiro 2004

Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se desenvolve o sistema de suxestións e reclamacións no ámbito da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.
BOC: 26/02/2004

 • Cidadán