accesskey_mod_content

Legislació de la Comunitat Autònoma de Canàries

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma de Canàries.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'aquesta matèria.

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

24 juny 2016

Ordre de 16 de juny de 2016, per la qual es regula l'organització i funcionament del registre de sol·licituds d'accés a la informació pública. (Segons dicta la Llei 12/2014, de 26 de desembre(Obre en nova finestra) , de transparència i d'accés a la informació pública) BOC: Núm. 121 de 24/06/2016

 • Govern obert

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

18 maig 2016

Ordre de 9 de maig de 2016, per la qual es regula el sistema de notificació electrònica mitjançant compareixença en seus electròniques en l'àmbit de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries i els seus organismes públics dependents. BOC: Núm. 95 de 18/05/2016

 • Serveis electrònics

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

13 maig 2015

Decret 68/2015, de 30 d'abril, pel qual s'estableix el marc general per a la innovació i millora dels serveis públics de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries. BOC: Núm. 90 de 13/05/2015

 • NOTA: Per a l'assessorament, impuls i coordinació del marc general previst en aquest Decret es crea, amb la naturalesa de grup de treball, el Comitè Interdepartamental per a la Innovació i Millora, que tindrà com a fi última la innovació i millora contínua dels serveis públics de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries.

 • Cooperació interadministrativa

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

11 maig 2015

Ordre de 30 d'abril de 2015, -Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat - per la qual s'aprova la política d'identificació i autenticació en l'àmbit de l'administració electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries.
BOC: Núm. 88 d'11/05/2015

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Interoperabilitat
 • Seguretat

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

27 febrer 2015

Ordre de 23 de febrer de 2015, Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat  per la qual s'aprova la política de gestió de documents electrònics i arxiu electrònic de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries. BOC: Núm. 40 de 27/02/2015

icona fletxa  Veure en PAe Secció: Arxiu electrònic

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics
 • Seguretat

CANÀRIES. Conselleria d'Economia, Hisenda i Seguretat

05 gener 2015

Ordre de 22 de desembre de 2014, per la qual es crea el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries i es regula la tramitació de la factura electrònica. BOC: Núm. 2 de 05/01/2015

 • Desenvolupament de Sistemes

CANÀRIES.Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

09 juny 2014

Ordre de 29 de maig de 2014, per la qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació de la Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
BOC: Núm. 109 de 09/06/2014

 • Seguretat

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat

09 agost 2013

Ordre de 31 de juliol de 2013, per la qual s'estableix el marc comú i les directrius bàsiques de la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'Administració Electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries.
BOC: Núm. 153 de 09/08/2013

 • Seguretat

CANÀRIES. Presidència de Govern

04 octubre 2012

Resolució de 3 d'agost de 2012, per la qual es disposa la publicació de l'Acord pel qual s'aprova l'Estratègia per a la Modernització i Millora dels Serveis Públics de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries 2012-2014. BOC Nº 195 de 04/10/2012 

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Seguretat

14 febrer 2011

Decret 19/2011, de 10 de febrer, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics en l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries BOC: 14/02/2011

 • Serveis electrònics

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Seguretat

03 gener 2011

Ordre de 23 de desembre de 2010, per la qual s'aprova el Programa Anual d'Accions per a la modernització de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries per a l'any 2011

A N I X O : Programa anual d'accions per a la modernització ...per 2011 [conforme al document]: “Accions per a la Modernització de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries”.- 1 pdf de 17 p. BOC: 03/01/2011

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns

CANÀRIES. [Llei 5/2010, de participació ciutadana]

30 juny 2010

Llei 5/2010, de 21 de juny, Canària de Foment a la Participació Ciutadana BOC: 30/06/2010

 • Govern obert

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Seguretat

15 abril 2010

Ordre de 8 abril de 2010, de la Conselleria de Presidència, Justícia i Seguretat, per la qual es crea i regula el Registre General Electrònic de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries. BOC: núm. 73 de 15/04/2010

 • Serveis electrònics

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Seguretat

06 octubre 2009

ORDRE de 29 de setembre de 2009, per la qual s'aprova el Programa Anual d'Accions per a la modernització de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries per a l'any 2010. BOC: 06/10/2009

 • Serveis electrònics

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Seguretat

29 setembre 2008

ORDRE de 25 de setembre de 2008, per la qual s'aprova el Programa Anual d'Accions per a la modernització de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries per a l'any 2009. BOC: 29/09/2008

 • Serveis electrònics

CANÀRIES. Conselleria de Presidència, Justícia i Seguretat

02 maig 2008

Acord pel qual s'aproven les “ACCIONS PER A la MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES”. Anualment, a iniciativa de totes les Conselleries, s'aprovarà el Programa Anual d'Accions, que hauran d'estar alineades amb el conjunt d'Eixos i Programes definits en aquest document. BOC:02/05/2008

 • Serveis electrònics

CANÀRIES. Conselleria de Presidència i Justícia

26 febrer 2004

Ordre de 20 de febrer de 2004, per la qual es desenvolupa el sistema de suggeriments i reclamacions en l'àmbit de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries.
BOC: 26/02/2004

 • Ciutadà