accesskey_mod_content

IV Jornades sobrre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques (TECNIMAP'95) Palma de Mallorca

Per Resolució de 14 de novembre de 1994(Obre en nova finestra) (BOE de 24 de novembre), del Consell Superior d'Informàtica, es van convocar les IV Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques, TECNIMAP-95.

Aquestes Jornades van tenir lloc els dies 10, 11 i 12 de maig de 1995 en l'Auditorium de Palma de Mallorca, comptant amb la col·laboració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.En aquestes Jornades es van dictar conferències a càrrec de ponents especialment convidats pel Comitè de direcció. Les conferències van ser seguides de taules rodones en les quals es van debatre els temes exposats prèviament. Les conferències i taules rodones es van emmarcar a les cinc àrees temàtiques següents:

  • Telecomunicacions, interactivitat i multimèdia: Noves oportunitats per a les Administracions.
  • Projectes en tecnologies de la informació i les comunicacions: El seu finançament i incidència sobre l'organització i recursos humans de les Administracions.
  • El nou marc jurídic de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • Normalització i qualitat en sistemes d'informació i comunicació.
  • Els sistemes d'informació a l'adreça en les Administracions Públiques: El nou paper del directiu públic.

Enllacis RelacionatsEnllaços Relacionats