accesskey_mod_content

I Jornades sobre Tecnologies de la Informació en l'Administració Pública - Madrid 1989

Per Resolució de 26 de juliol de 1989(Obre en nova finestra) (BOE de 2 de setembre), del Consell Superior d'Informàtica, es van convocar les I Jornades sobre Tecnologies de la Informació en l'Administració Pública.

Aquestes Jornades van tenir lloc els dies 27, 28 i 29 de novembre de 1989 en el Palau de Congressos de Madrid, tenint per objecte l'estudi de les tecnologies de la informació dins d'un procés de modernització de l'Administració Pública, a través de ponències principals encomanades a conferenciants convidats, distribuïdes a les set àrees temàtiques següents:

  1. Les tecnologies de la informació com a instrument de modernització de la gestió interna.
  2. Les tecnologies de la informació en la millora de la prestació dels serveis al ciutadà i les Empreses.
  3. Estratègies, polítiques, plans i projectes d'informatització en els diferents sectors de l'Administració.
  4. La importància dels recursos humans com a factor crític en els processos d'informatització.
  5. La millora de les comunicacions com a factor decisiu en la modernització de l'Administració.
  6. Les tecnologies de la informació en les Administracions Territorials.
  7. L'impacte de l'Europa del 93 en els sistemes d'informació de les Administracions Públiques.

Enllacis RelacionatsEnllaços Relacionats