accesskey_mod_content

Servizo para os usuarios

21 - A xestión do cambio nos servizos bibliotecarios mediante o uso da radiofrecuencia

Pilar Domínguez Sánchez
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

22 - Libre elección de todos os Servizos de Saúde da Comunidade de Madrid (LIBERTAS ELIGENDI)

Zaida María Sampedro Préstamo
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

23 - Plataforma integral de atención á dependencia da Comunidade de Madrid

Miguel Anxo García Martín
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

24 - O papel das cibertecas en aras a conseguir esa plena dispoñibilidade e uso dos servizos públicos; o papel dos coordinadores en estender eses servizos a públicos máis afastados das tecnoloxías

Víctor Visairas Branco
Axencia do Coñecemento e a Tecnoloxía. Goberno da Rioxa

25 - Atención cidadá telefónica automatizada

José Manuel Hinojosa Pena
Concello de Ávila

26 - Concello de Castelló: Unha estratexia multicanle de interacción electrónica coa cidadanía

Antonio García Alfaro
Concello de Castelló

27 - Servizo de atención de consultas e emerxencias para persoas con discapacidade autiditva

David López López
Concello de Castelló da Plana

28 - Servizo de Mantemento da Cidade (SMC) do Concello de Castelló

Eloy Moreno Olaria
Concello de Castelló

29 - Evolución do Proxecto Geocuenca do Concello de Bacía

Carlos J. Fortes Fortes
Concello de Bacía

30 - Administración electrónica: CONECT@ Galapagar

Carlos Gómez Díaz
Concello de Galapagar

31 - Un observatorio para as persoas

Llorenç Fernández Matamoros
Concello de Sant Boi de Llobregat

32 - Desenvolvemento da Administración Electrónica no Excmo. Concello de Toledo

Francisco Javier Martín Cabeza
Concello de Toledo

33 - E-Patrimonio Documental. Dixitalización Normalizada

Luís Torres Freixinet
Concello de Zaragoza

34 - IDEZAR 2.0: Interacción, usabilidade e accesibilidade

María Jesús Fernández Ruiz
Concello de Zaragoza

35 - Cartón cidadán en Zaragoza

Carlos Alocén Alcalde
Concello de Zaragoza

36 - Enquisas en liña

Alejandro Ortuñez Alonso
C. A. de Euskadi

37 - A modernización da xustiza desde a formación e a xestión do cambio

Mauricio Sánchez Aguilera
Centro de Estudos Xurídicos

38 - O Centro de Descarga de Datos Xeográficos do IGN-CNIG

Marcos Francisco Pavo López
Centro Nacional de Información Xeográfica. Ministerio de Fomento

39 - Caso de éxtio de administración electrónica na Comunidade Autónoma de Murcia: Programa "Internet en casa IV"

Manuel Escudeiro Sánchez
Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

40 - IT-TXARTELA: Cara a unha E-Administración TIC competente

Ana Isabel Vitórica Leoz
Comunidade Autónoma do País Vasco