accesskey_mod_content

Eficiencia e sustentabilidade

21 - Os sistemas de georeferenciación como soporte aos procesos educativos: O exemplo de educaSIG (Sistema de Información Xeográfica Educativo) en Andalucía

Francisco Silveira García - Xunta de Andalucía
Juan Antonio Suárez López, Antonio Libreiro Pajuelo - SADIEL

22 - CMDB como columna vertebral de ITL na Consellería de Saúde da Xunta de Andalucía

Jesús Gomez Castelo
Consellería de Saúde da Xunta de Andalucía

23 - MOSKitt, unha ferramenta libre que dá soporte á aplicación de metodoloxías de desenvolvemento

Begoña Bonet Pérez de León
Consellería de Infraestruturas e Transporte. Generalitat Valenciana

24 - Aforro de custos, mantemento e mellora da seguridade con infraestrutura virtualizada VDI con Microsoft Hyper-V e Citrix XenDesktop

Santos Pardos Gotor
Corporación Aragonesa de Radio e Televisión

25 - Proxecto ETER. Estandarización electrónica de Datos Ambientais

Juan Carlos Rúber Simón
Departamento de Medio Ambiente do Goberno de Aragón, Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

26 - Servizos electrónicos da D.X. do Catastro; clientes, cifras e usos

Carmen Coello Fernandez
Dirección Xeral do Catastro

27 - A competencia dixital no goberno TI das administracións públicas

Sebastián Xustiza Pérez
Deputación de Barcelona

28 - Caso práctico na DT. A Xestión da Calidade no mundo da Tecnoloxía: Para que serve un Departamento de Calidade?

Daniel Cabrero Moreno
Dirección Xeral de Tráfico

29 - Proceso de mellora continua baseado en ITIL e CMMI-ACQ

Santiago Dominguez Salamanca
Dirección Xeral de Tráfico. Ministerio do Interior

30 - Sistema IKS eeM: Tramitación e xestión electrónica de datos e información ambiental nas CCAA de Euskadi

Mikel Ballesteros García
Eusko Jaurlaritza - Goberno Vasco

31 - Proxectos de interoperabilidade no Goberno Vasco: Interface para o consumo de datos interoperables na xestión de expedientes

Arturo López Ruiz
Goberno Vasco

32 - Open Innovation. Portal de ideas do Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació da Generalitat de Catalunya

Elvira Balcells Fluvià
Generalitat de Catalunya

33 - Novas tendencias e retos para evitar que os cidadáns achegar certificados e fotocopias nas súas relacións coas administracións

Josep Lluís Rodríguez Vázquez
Generalitat de Catalunya

34 - A simplificación administrativa e a eliminación de cargas para as empresas: A experiencia da Oficina de Xestión Empresarial en Catalunya

Consol Cervera Macià
Generalitat de Catalunya

35 - Generalitat da Comunitat Valenciana: Plan de simplificación e redución de cargas administrativas 2010-2012

José Luís Gaona Barthelemy
Generalitat da Comunitat Valenciana

36 - Modernización das Oficinas de Rexistro do Goberno de Aragón. Integración e Interoerabilidad na REDE 060 (SIR)

María Anxo Lozano Cantín
Ricardo Cantabrana González
Goberno de Aragón

37 - Sistema para a xestión e análise da calidade educativa

Francisco Mir Camps
Goberno de Aragón - Departamento de Educación, Cultura e Deporte

38 - Sistema integral do control horario do Goberno de Canarias

Pedro Juan Baquero Pérez
Goberno de Canarias

39 - Arquitectura SOA (Servizos) + EDA (Eventos) + BPM (Procesos) baseada en tecnoloxía Open Source para a Interoperabilidade dos Sistemas de Información de Recursos Humanos de todos os departamentos da Comunidade Autónoma de Canarias

Mª da Carmen Clavijo Fariñas, Raúl Kripalani
Goberno de Canarias

40 - Larioja.org: Un modelo de xestión colaborativa e a evolución á integración de canles

Mercedes Martínez Pérez, Antonio Ruiz Lasanta
Goberno da Rioxa