accesskey_mod_content

Accés electrònic: i-inclusió i usabilitat

Logo de Tecnimap 2010

La Conferència Ministerial de Riga de juny de 2006 i la Iniciativa Europea i2010 per a la inclusió digital són les polítiques europees més importants a les àrees d'i-inclusió i accessibilitat

Línia 4: Iniciatives legals i tècniques

Divendres, 9 d'abril - Sessió 15 - 9:30 - 11:30 - Sala B

La Conferència Ministerial de Riga de juny de 2006 i la Iniciativa Europea i2010 per a la inclusió digital són les polítiques europees més importants a les àrees d'i-inclusió i accessibilitat.

Els principis en els quals es basen parteixen de la idea que la societat de la informació i per tant l'administració electrònica és per a tots, no podent existir bretxes digitals que afectin a la cohesió i a la prosperitat a Europa. Incrementar l'ús d'Internet entre la població, augmentar la cobertura de banda ampla, impulsar l'alfabetització digital i garantir les directrius d'accessibilitat a continguts web són els principis rectors d'aquesta política.

Els participants debatran sobre iniciatives reeixides en aquest camp, intercanviaran coneixements i posaran l'accent en els factors clau per a l'èxit o fracàs dels projectes. Veure més(Obre en nova finestra)

Moderadora:

Dª Consolo Sánchez Taronger. Sotssecretària, Ministeri de Sanitat i Política Social

Ponents:

  • D. Juan Carlos Ramiro Iglesias. Director General de Coordinació de Polítiques Sectorials sobre la Discapacitat, Ministeri de Sanitat i Política Social
  • D. Víctor M. Esquerre Loyola. Director General, Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO), Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
  • D. Jesús García Marcos. Sotsdirector General de Tecnologies de la Informació, Ministeri de Sanitat i Política Social
  • Dª Pilar Polo Sanz. Gerent de Sanitat, Entitat Pública Empresarial Red.es, Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
  • Dª Montserrat Ginés Rufí. Directora General de Fundació Esplai


Resum de la sessió(Obre en nova finestra)