accesskey_mod_content

L'aprovació de la Llei 11/2007(Obre en nova finestra) d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, obre noves oportunitats per millorar els serveis públics i per desenvolupar l'Administració Electrònica a Espanya. El desenvolupament de la Llei comporta també nous reptes i requereix de noves aproximacions a la forma en què es presten els serveis públics per part de totes les Administracions Públiques. L'objectiu d'aquesta línia de treball és posar en comú les actuacions que cada Administració està duent a terme i com es planteja el desenvolupament de la Llei en els propers anys en els seus àmbits d'actuació. Els temes per a les comunicacions en aquest apartat són:

1. Experiències i projectes que permeten donar compliment a la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

1.1. Aproximacions a la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics des de les Administracions Públiques
1.2. Esquemes de cooperació i interoperativitat entre Administracions Públiques
1.3. Convergència Digital i Cooperació en la Construcció de Serveis Públics
1.4. Estratègies i Planes de Desenvolupament  

A l'apartat de solucions d'Administració Electrònica s'engloben els diferents instruments que serveixen per desenvolupar i implementar l'administració electrònica. Els temes per a les comunicacions d'aquest apartat de solucions són:

2. Solucions d'Administració Electrònica:

2.1. Portals de prestació de serveis: de la informació a la gestió
2.2. Web 2.0 i administració electrònica
2.3. Inclusió social i participació ciutadana
2.4. Infraestructures i serveis comuns per al desenvolupament de l'Administració electrònica
2.5. Gestió electrònica dels procediments i serveis: de la cultura del document a la cultura de la informació

En el tercer bloc relatiu a la tecnologies per al desenvolupament de l'Administració Electrònica s'agrupen el conjunt de plataformes, metodologies, estàndards i sistemes que serveixen de base i suport para al construcció dels serveis públics electrònics. Els temes per a les comunicacions d'aquest apartat de tecnologia són:

Enllacis RelacionatsEnllaços Relacionats