accesskey_mod_content

Desenvolvemento de servizos públicos telemáticos no ámbito da Administración Local

A MENSAXERÍA MÓBIL: UNHA NOVA FERRAMENTA DE COMUNICACIÓN PARA A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Oriol Ros i Mais
Latinia Interactive Business, S.A.

A MOBILIDADE NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Miguel Anxo Suárez
Tempos 21, Innovación en Aplicacións móbiles, S.A.

A SOLUCIÓN DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA NO SISTEMA DE INFORMACIÓN DA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DA COMUNIDADE DE MADRID

Roberto González Calvo
Axencia Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

LAGOA DIXITAL

José Francisco Illerías Samaniego
Concello de Lagoa de Douro

Os SISTEMAS DE XESTIÓN INTERNA COMO BASE DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE MADRID

Antonio López-Fuensalida
Desenvolvemento de Tecnoloxías da Información. Concello de Madrid

MIJAS DIXITAL (CONECTADOS Ao FUTURO)

Pedro Fernández García
Concello de Mijas

MODELO CATALAN. A AXENCIA CATALÁ DE CERTIFICACIÓ

Jordi Masias
CATCert

MODELO CATALÁN E-TRAM

Miquel Estapé
Consorci AOC

NOVOS ESCENARIOS DE COLABORACIÓN NO MANTEMENTO DA INFORMACIÓN CATASTRAL

Carlos Alonso Pena
Dirección Xeral do Catastro

OFICINA VIRTUAL DE SUMA: UN NOVO MODELO DE IDENTIFICACION DIXITAL PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA INTEGRAL

Ramón Andarias Estevan
Área Informática

OFICINA VIRTUAL DO Ou.P.A.E.F. (ORGANISMO PROVINCIAL DE ASESORAMENTO ECONÓMICO E FISCAL)

M. Carmen Rodríguez Quirós
Deputación de Sevilla

ORDENANZA PARA O IMPULSO DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E A REGULACIÓN DO USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS NA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

PLATAFORMA PARA PARTICIPACIÓN CIDADÁ POR MÓBIL

Luís Alcántara García
Rigel

PLATAFORMA TECNOLÓXICA PARA A COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCAIS NOS CONCELLOS DA REXIÓN DE MURCIA

Diego Mª Cola Palao
Consellería de Presidencia. Rexión de Murcia

PLATAFORMA WEB DE XESTIÓN DE EXPEDIENTES E SERVIZOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONCELLOS

Carolina Llaquet Gómez
AULOCE, S.A.

PORTAL DO CIDADÁN DO CONCELLO DE ROLDA

Jorge Díaz García-Herrera
Concello de Rolda

PORTAIS ORIENTADOS A PROCESOS PARA A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN PEQUENAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS

Anxo Palazón Sánchez
Instituto de Investigación en Informática de Albacete, Universidade de Castela-A Mancha

PROXECTO ÁGORA: MULTIPORTAL PARA A ADMINISTRACIÓN LOCAL

Pedro-Jesús Rodríguez González
Consellería de Industria e Tecnoloxía. Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha

PROXECTO TIPO DE AXUDA Á MODERNIZACIÓN DE ENTIDADES LOCAIS

Ricardo Cantabrana González
Conselleiro técnico de normas tecnolóxicas

REDE DE CIDADES DIXITAIS DE TELEFÓNICA

Raquel Morito Carballos
Telefónica Empresas