accesskey_mod_content

Ciencia, Investigación e Sociedade da Información

INFORME SOBRE A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN EN ESPAÑA 2005

Antonio Castelo Folgado
Telefónica S.A.

INNOVACIÓN TECNOLÓXICA NA ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA (EPA)

José Antonio Perea Yustres
Instituto Nacional de Estatística

IT CARD-CERTIFICACIÓN DE COÑECEMENTOS EN TECNOLOXÍAS DE INFORMACIÓN

Arantza Busto Do Campo
European Software Institute

A PROCURA EN INTERNET QUERE SER LOCAL

Francisco Rubira
TPI-Telefónica Publicidade e Información

A CARTOGRAFÍA CATASTRAL COMO SERVIZO WEB DA DIRECCIÓN XERAL DO CATASTRO

José Miguel Oliveirais García
Dirección Xeral do Catastro

A FUNCIÓN DE PROBAS NUNHA CONTORNA ALTAMENTE OPERATIVA

Mª Dores Navarro Navarro
Xerencia de Informática da Seguridade Social

Os TICS NA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA DA COMUNICACIÓN NON VERBAL

Isabel Antúnez Pérez
Instituto de Ciencias da Educación. Universidade de Sevilla

O TIC E A EDUCACIÓN. UNHA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Carmen Rodríguez Martínez
Consellería de Educación. Xunta de Andalucía

MARCO DE DESPREGAMENTO DA VIDEOCONFERENCIA COMO MEDIO DE INTERCOMUNICACIÓN NA ADMINISTRACIÓN

Julián Hernández Vigliano
SDG SE - Ministerio da Presidencia

MERLIN: SISTEMA DE ANALISIS DA INFORMACIÓN DO SPEE-INEM. ESTRUTURA E POSIBILIDADES DE USO PARA O ESTUDO DO MERCADO LABORAL

Antonio Hernando Sánchez
Servizo Público de Emprego Estatal-INEM

MODELIZANDO A SOCIEDADE SOBRE O TERRITORIO. A REALIDADE SOCIOTERRITORIAL DA CIDADE DE MÁLAGA CONTEMPLADA DESDE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA

Juan Antonio Morais Caridade
Deputación Provincial de Málaga (SOPDE)

MODELO CATALÀN: BANDA LARGA RURAL DE CATALUNYA

Joan Ignasi Grau Trullàs
Centro de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información Generalitat de Catalunya

OPCIÓNS SOCIAIS NO DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

Miguel Anxo Torres Porteiro
Universidade de Zaragoza

PORTAL DE ACCESO Á CARTOGRAFÍA DIXITAL DO IGME

Anxo Prieto Martín
Instituto Xeolóxico e Mineiro de España (IGME)

PORTAL DE MUSEOS E CONXUNTOS ARQUEOLÓXICOS E MONUMENTAIS DE ANDALUCÍA

Alberto Marcos Egler
Consellería de Cultura Xunta de Andalucía

PORTAL WEB DO INSTITUTO XEOLÓXICO E MINEIRO DE ESPAÑA (IGME)

José Antonio Carroza García
Instituto Xeolóxico e Mineiro de España

PROCEDEMENTOS ELECTRÓNICOS NO LABORATORIO DE CONTROL DA DOPAXE DO CSD

Carlos Turmo Branco
Consello Superior de deportes

PROXECTOS TECNOLÓXICOS DE SEGURIDADE NO MINISTERIO DE DEFENSA

Miguel Anxo Rego Fernández
Secretaría de Estado de Defensa Ministerio de Defensa

SIGMUN: UNHA APOSTA Á DIFUSIÓN DOS SIG NA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Eloína Coll Aliaga
Profesor Titular UPV

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA: A súa APLICACIÓN Ao CONTROL DE PROGRAMAS

Pedro Canas Navarro
Consello Superior de Investigacións Científicas